Chuyên đề 2: kiếm tìm x để căn thức gồm nghĩa – Lý thuyếtChuyên đề 2 tìm kiếm x nhằm căn thức bao gồm nghĩa – bài xích tập (Phần 1/3)Chuyên đề 2 tìm kiếm x để căn thức có nghĩa – bài bác tập (Phần 2/3)Chuyên đề 2 tìm kiếm x để căn thức tất cả nghĩa – bài tập (Phần 3/3)Chuyên đề 3: Căn bậc hai cùng hằng đẳng thức – Lý thuyếtChuyên đề 3 Căn bậc hai với hằng đẳng thức – bài tập (Phần 1/4)Chuyên đề 3 Căn bậc hai với hằng đẳng thức – bài bác tập (Phần 2/4)Chuyên đề 3 Căn bậc hai cùng hằng đẳng thức – bài bác tập (Phần 3/4)Chuyên đề 3 Căn bậc hai cùng hằng đẳng thức – bài xích tập (Phần 4/4)Chuyên đề 4 tương tác phép nhân, phép phân tách và phép khai phương – Lý thuyếtChuyên đề 4 liên hệ giữa phép nhân, phân chia và phép khai phương – bài xích tập (Phần 1)Chuyên đề 4 liên hệ giữa phép nhân, phân chia và phép khai phương – bài bác tập (Phần 2)Chuyên đề 4 contact giữa phép nhân, chia và phép khai phương – bài tập (Phần 3)Chuyên đề 4 tương tác giữa phép nhân, phân tách và phép khai phương – bài bác tập (Phần 4)Chuyên đề 4 tương tác giữa phép nhân, phân tách và phép khai phương – bài tập (Phần 5)Chuyên đề 4 contact giữa phép nhân, phân tách và phép khai phương – bài tập (Phần 6)Chuyên đề 4 tương tác giữa phép nhân, phân chia và phép khai phương – bài bác tập (Phần 7)Chuyên đề 4 tương tác giữa phép nhân, chia và phép khai phương – bài tập (Phần 8)Chuyên đề 5. đổi khác đơn giản biểu thức chứa căn bậc nhị – Lý thuyếtChuyên đề 5 thay đổi đơn giản biểu thức đựng căn – bài bác tập (Phần 1)Chuyên đề 5 biến hóa đơn giản biểu thức đựng căn bậc nhì – bài tập (Phần 2)Chuyên đề 5 biến đổi đơn giản biểu thức cất căn bậc nhị – bài xích tập (Phần 3)Chuyên đề 5 biến hóa đơn giản biểu thức cất căn bậc nhì – bài xích tập (Phần 4)Chuyên đề 5 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc nhị – bài tập (Phần 5)Chuyên đề 6 Rút gọn biểu thức đựng số (Phần 1)Chuyên đề 6 Rút gọn gàng biểu thức cất số (Phần 2)Chuyên đề 6 Rút gọn gàng biểu thức chứa số (Phần 3)Chuyên đề 6 Rút gọn gàng biểu thức cất số (Phần 4)Chuyên đề 6 Rút gọn gàng biểu thức chứa số (Phần 5)Chuyên đề 6 Rút gọn gàng biểu thức đựng số (Phần 6)Chuyên đề 6 Rút gọn gàng biểu thức chứa số (Phần 7)Chuyên đề 6 Rút gọn biểu thức đựng số (Phần 8)Chuyên đề 6 Rút gọn biểu thức chứa số (Phần 9)Chuyên đề 6 Rút gọn gàng biểu thức đựng số (Phần 10)Chuyên đề 7: chuyển đổi căn thức và các bài toán tương quan (Phần 1)Chuyên đề 7: thay đổi căn thức và các bài toán tương quan (Phần 2)Chuyên đề 7: đổi khác căn thức và những bài toán tương quan (Phần 3)Chuyên đề 7: đổi khác căn thức và các bài toán tương quan (Phần 4)Chuyên đề 7: đổi khác căn thức và những bài toán liên quan (Phần 5)Chuyên đề 7: đổi khác căn thức và các bài toán tương quan (Phần 6)Chuyên đề 7: thay đổi căn thức và các bài toán liên quan (Phần 7)Chuyên đề 7: chuyển đổi căn thức và những bài toán liên quan (Phần 8)Chuyên đề 7: biến hóa căn thức và những bài toán tương quan (Phần 9)Chuyên đề 7: chuyển đổi căn thức và các bài toán tương quan (Phần 10)Chuyên đề 7: biến đổi căn thức và các bài toán liên quan (Phần 11)


Bạn đang xem: Chuyên đề căn bậc hai lớp 9

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ
Bài 1 khái niệm về hàm sốBài 2 Hàm số bậc nhấtBài 3 Đồ thị hàm số bậc nhất
HÌNH HỌC CHƯƠNG 1
Bài 1.1 một trong những hệ thức về cạnh và mặt đường cao trong tam giác vuông – Phần 1Bài 1.2 một vài hệ thức về cạnh và mặt đường cao vào tam giác vuông (Phần 2)Bài 1.3 một vài hệ thức về cạnh và đường cao vào tam giác vuông (Phần 3)Bài 1.4 một vài hệ thức về cạnh và con đường cao vào tam giác vuông (Phần 4)Bài 1.4 một số trong những hệ thức về cạnh và con đường cao trong tam giác vuông (Phần 5)Bài 2.1 Tỉ số lượng giác của góc nhọn – Phần 1Bài 2.2 Tỉ con số giác của góc nhọn – Phần 2Bài 2.3 Tỉ con số giác của góc nhọn – Phần 3Bài 2.3 Tỉ con số giác của góc nhọn – Phần 4Bài 3.1 Bảng lượng giác – Phần 1Bài 3.2 Bảng lượng giác – Phần 2Bài 4.1 một vài hệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông – Phần 1Bài 4.2 một vài hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông – Phần 2Bài 4.3 một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông – Phần 3Bài 4.4 một số hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông – Phần 4


Xem thêm: Rơ Le Là Gì? Cấu Tạo Của Rơle Điện Từ Là Gì, Công Dụng Của Rơ Le Điện Từ

Bài 1 Sự khẳng định của đường tròn .Tính hóa học đối xứng của đường trònBài 2 Đường kính cùng dây của đường trònBài 3 tương tác giữa dây và khoảng cách từ tâm tới dâyBài 4 Vị trí tương đối của con đường thẳng và mặt đường trònBài 5 dấu hiệu phân biệt tiếp đường của đường trònBài 6 đặc điểm của nhị tiếp tuyến giảm nhauBài 7 Vị trí kha khá của hai tuyến phố trònBài 8 Vị trí kha khá của hai đường tròn(tiếp)