Cùng tìm hiểu về cấu trúc cơ bản và quy tắc viết chương trình C. Bạn sẽ học được khái niệm chương trình là gì, cấu trúc cơ bản cũng như các quy tắc viết chương trình C sau bài học này.

Bạn đang xem: Chương trình c++ đơn giản

Khái niệm chương trình là gì

Chương trình (computer program) là một tập hợp các xử lý được ghi theo thứ tự mà máy tính cần phải thực hiện. Trong ngôn ngữ C, chương trình là một tập hợp các hàm, với mỗi hàm trong chương trình là “tập hợp các quy trình” cần xử lý và có một ý nghĩa hơi khác với một hàm toán học.
*
Chương trình được viết để cuối cùng tạo ra một ứng dụng (application) nhằm thực hiện một điều gì đó. Một ứng dụng có thể đơn giản hoạt động theo một cách cố định, hoặc nó có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào thao tác của người dùng. Và ứng dụng hoạt động như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn viết chương trình mô tả nó.

Cấu trúc cơ bản của chương trình C

Cấu trúc cơ bản của chương trình C như sau:
Trong đó, các phần trong cú pháp của C có ý nghĩa như sau:

Quy tắc viết chương trình C

Ví dụ chương trình trong C

Trong ngôn ngữ C, một ứng dụng có thể rất đơn giản, và cũng có thể cực kỳ phức tạp tùy theo quy mô của ứng dụng đó. Và dựa vào quy mô của ứng dụng cần tạo mà cấu trúc của chương trình trong C cũng có thể rất đơn giản hoặc là cực kỳ phức tạp.Tuy nhiên, tất cả các chương trình trong C đều cần được viết theo một quy tắc chung và nhất quán mà Kiyoshi đã hướng dẫn ở trên. Ví dụ như chương trình Hello World trong C sau đây:Copy#include int main(void){ printf("Hello World!\n"); return 0;}
Đây là Chương trình C đầu tiên vỡ lòng và đơn giản nhất mà hầu như tất cả các bạn học lập trình đều học qua. Và ai cũng biết rằng sau khi compile và chạy chương trình C này thì dòng chữ Hello World! sẽ được in ra màn hình như sau:Hãy xem một ví dụ phức tạp hơn về một chương trình kiểm tra số chẵn số lẻ trong C được thêm vào chương trình Hello World này như sau:Copy#include int main() { printf("Hello World!\n"); int num; printf("Enter an integer: "); scanf("%d", &num); // true if num is perfectly divisible by 2 if(num % 2 == 0) printf("%d is even.", num); else printf("%d is odd.", num); return 0;}
Sau khi compile và chạy chương trình trên, ngoài dòng chữ Hello World! thì các xử lý khác trong chương trình cũng sẽ được thực hiện lần lượt và in kết quả ra màn hình như sau:Bạn có thể thấy mặc dù chương trình thứ 2 có cấu trúc phức tạp hơn chương trình Hello World rất nhiều, nhưng chúng đều được viết tuân theo một cấu trúc chung mà thôi.Copy#include int main(void){ //Các câu lệnh xử lý return 0;}
Giống như trên, một chương trình trong C dù có phức tạp đến mấy thì nó cũng chỉ thực hiện một cách chính xác theo những lệnh chúng ta viết mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta nắm được các quy tắc cơ bản khi viết chương trình C, thì bằng cách viết lần lượt các lệnh với nhau, chúng ta cũng có thể viết ra được các ứng dụng phức tạp nhất bằng ngôn ngữ C.

Xem thêm: Từ Sến Nghĩa Là Gì ? Giải Đáp Tất Cả Ý Nghĩa Của Từ Sến Mà Bạn Chưa Hề Biết Đến

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cấu trúc cơ bản và quy tắc viết chương trình C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C trong các bài học tiếp theo.