Cách chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định

Hướng dẫn học sinh cách chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định qua phương pháp giải và những ví dụ gồm lời giải đưa ra tiết.

Bạn đang xem: Chứng minh đường thẳng đi qua 1 điểm cố định hình học

Các bước thực hiện như sau:

– Bước 1: tìm hiểu nội dung bài xích toán

– Bước 2: Dự đoán điểm cố định

– Bước 3: tìm kiếm tòi hư­ớng giải

– Bước 4: trình bày lời giải

Tìm hiểu bài toán

– Yếu tố cố định (điểm, đư­ờng…)

– Yếu tố chuyển động (điểm, đư­ờng…)

– Yếu tố không đổi (độ dài đoạn, độ lớn góc…)

– quan lại hệ không đổi (Song song, vuông góc, thẳng hàng…)

Khâu kiếm tìm hiểu nội dung bài toán là rất quan lại trọng. Nó định hư­ớng mang đến các thao tác tiếp theo. Trong khâu này đòi hỏi học sinh phải tất cả trình độ phân tích bài toán, khả năng phán đoán tốt. Tuỳ thuộc vào khả năng của từng đối tư­ợng học sinh nhưng mà giáo viên có thể đ­ưa ra hệ thống câu hỏi dẫn dắt phù hợp hợp nhằm giúp học sinh tìmhiểu tốt nội dung bài toán. Cần xác định rõ yếu tố cố định, không đổi, các quan hệ ko đổi và các yếu tố nỗ lực đổi, tìm mối quan hệ giữa những yếu tố đó.

Dự đoán điểm cố định

Dựa vào những vị trí đặc biệt của yếu tố chuyển động để dự đoán điểm cố định. Thông th­ường ta kiếm tìm một hoặc nhì vị trí đặc biệt cộng thêm với những đặc điểm bất biến khác nh­ư tính chất đối xứng, tuy vậy song, thẳng hàng… để dự đoán điểm cố định.

Xem thêm: Phương Trình 2 Đường Thẳng Song Song Khi Nào, Phương Trình 2 Đường Thẳng Song Song

Tìm tòi h­ướng giải

Từ việc dự đoán điểm cố định tìm mối quan liêu hệ giữa điểm đó với những yếu tố chuyển động, yếu tố cố định cùng yếu tố ko đổi. Thông thư­ờng để chứng tỏ một điểm là cố định ta chỉ ra điểm đó thuộc hai đ­ường cố định, thuộc một đường cố định với thoả mãn một điều kiện (thuộc một tia và bí quyết gốc một đoạn ko đổi, thuộc một đ­ường tròn và là mút của một cung không đổi …) thông thư­ờng lời giải của một bài toán th­ường đư­ợc cắt bỏ những suy nghĩ bên phía trong nó cũng chính vì vậy ta thư­ờng tất cả cảm giác lời giải bao gồm cái gì đó thiếu tự nhiên, không có tính thuyết phục bởi vì vậy khi trình diễn ta cố gắng tạo nên lời giải mang tính chất tự nhiên hơn, có mức giá trị về việc rèn luyện tư­ duy mang lại học sinh.

Ví dụ chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định

*
*
*
*
*