Thời Đức Phật trên thế, thần chú được thể hiện bởi tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngôn từ với âm điệu quan trọng mà các Đức Phật vào mười phương nghe biết, chưa phải là dạng ngôn ngữ thông thường của bọn chúng sinh. Tín đồ tu tập theo phái Mật Tông hay tụng thần chú để nhờ oách lực của chư Phật, chư ý trung nhân tát mười phương gia hộ mà trở về trạng tỉnh thái bình an, trống rỗng trong tâm hồn. Đây cũng là giải pháp thả lỏng trung ương và khi trung ương được thư giãn, vắng lặng sẽ nối liền hơn, đầy đủ đau khổ, nghiệp chướng dứt lìa, vày đó, ngay tích tắc hiện trên đó người trì tụng thần chú vẫn bình an, phúc lành hơn và tình nhân đề vai trung phong cũng góp phần tăng trưởng. Thần chú phải đọc đúng đắn về mặt ngôn ngữ và âm điệu. Vày vậy, cửa hàng chúng tôi tổng hợp những thần chú giờ đồng hồ Phạn, hi vọng những ai đang xuất hiện mong mong mỏi trì tụng, trở về với việc thanh tịnh trong tâm địa hồn có thể tham khảo cùng hiểu chân thành và ý nghĩa của từng nhiều loại chú: chú đại bi giờ phạn, chú chuẩn đề giờ phạn, chú lăng nghiêm giờ phạn, chú vãng sanh tiếng phạn, chú dược sư giờ phạn phiên âm, om mani padme hum giờ đồng hồ phạn, chén nhã vai trung phong kinh tiếng phạn

Từ điển phật học

Dịch tởm phật tiếng phạn

1. Chú Đại Bi giờ phạn

Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn (Sanskit) là Mahākaruṇā Dhāraṇī. Chú đại bi còn mang tên gọi khác là Đại bi trung ương Đà mãng cầu Ni, là bài bác chú được người thương tát Quán gắng Âm phát âm trước một cuộc hội kiến những vị Phật, nhân tình tát, những vị thần, vương. Bài chú được rất nhiều người dân ở Đông Á trì tụng với hi vọng được bảo vệ, thanh tịnh tất cả các căn, xa lìa chướng ngại, tiêu tai hại hãi…


*

*

2. Chú chuẩn chỉnh đề giờ đồng hồ Phạn

Chuẩn đề giờ đồng hồ Phạn là Cundī Dhāraṇī Sūtra. Đây là thần chú gắn sát với sự thanh tịnh, giúp đỡ trong tự nhiên và liên quan chặt chẽ đến câu hỏi giải bay cho bản thân.Bạn vẫn xem: Chú đại bi giờ anh là gì


*

3. Chú lăng nghiêm giờ phạn

Chú lăng nghiêm giờ phạn Shurangama in Sanskrit. Đây là chú lâu năm nhất trong tất cả các chú, là hành trang không thể thiếu trên bước đường của bạn tu Phật. Chú này để thu phục ma quỷ cơ mà trong ghê Thủ Lăng Nghiêm Phật sẽ nói.Bạn đang xem: Chú đại bi giờ đồng hồ anh là gì

Câu trọng tâm chú lăng nghiêm: OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA. (phiên âm: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni phân phát Hum Trum vạc Soha)


*

*

4. Chú vãng sanh tiếng phạn

Chú vãng sinh tiếng phạn được nhiều người tu tịnh phù hộ tụng trong số khóa lễ Tịnh độ, mong siêu. Thần chú này mang tên đầy đầy đủ là Bạt duy nhất thiết nghiệp chướng căn bạn dạng đắc sinh Tịnh độ Đà la ni.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng anh là gì

5. Chú Dược Sư giờ phạn phiên âm

Chú Dược Sư giờ đồng hồ Phạn: OM Namo bhagawate Bhaishjaya guru vaidurya Prabha rajaya tathagataya arhate samyaksam buddhaya teyatha om bekhajye bekhajye maha bekhajye bekhajye rajaya samudgate svaha.

6. Om mani padme hum tiếng phạn

7. Chén nhã trọng điểm kinh tiếng phạn

Bát Nhã trung ương Kinh giờ Phạn là Arya valokiteshvaro bodhisattvo gambhiram. Coi toàn văn câu chữ dưới đây:

Tâm chú chén bát Nhã vai trung phong Kinh xong trừ phiền não, chiếu phá vô minh: GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA (phiên âm: Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra sam-ga-tê Bo-đi Soha.

8. Các loại thần chú khác

* Thần chú của Đức Tara Xanh

Thần chú của Đức Tara Xanh để giúp vượt qua nỗi sợ hãi

Nội dung thần chú: OM TARE TUTTARE TURE SOHA (phiên âm: Ôm Ta-rê Tút-ta-rê Tu-rê Sô-ha)

* Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi người tình Tát

Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi người thương Tát tạo thêm trí tuệ, tài năng biện luận, nhớ, viết…

Nội dung thần chú: OM A RA page authority TSA mãng cầu DHIH (Phiên âm: Ôm A Ra-pa Sa na Đi)

* Thần chú của Phật Di Đà

Thần chú của Phật Di Đà hướng đến thiền định với lòng tự bi.

Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Gypsum Board Là Gì ? Vách Thạch Cao Tiếng Anh Là Gì

Nội dung thần chú: OM AMI DEWA HRIH (phiên âm: Ôm A-mi Đê-goa Ri)

* Thần chú của Phật mê say Ca Mâu Ni

Nội dung thần chú: OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA (phiên âm: Ôm Mu-ni Mu-ni Ma-ha -Mu-ni Sô-ha)

* Thần chú Địa Tạng người thương Tát

Thần chú Địa Tạng nhân tình Tát, lìa xa nghiệp chướng

Nội dung thần chú: OM PRA MANI DHANI SOHA (phiên âm: Om Pra Ma-ni Đa-ni Soha)

* Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala

Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala, xua tung sự âu lo, bất an

Nội dung thần chú: OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA. …

Các thần chú bên trên này cũng nằm trong các Thập chú nhưng quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử trì tụng hàng ngày. Người trì tụng những thần chú tiếng Phạn rất cần phải đọc đúng đúng chuẩn từ ngữ, đúng ngữ điệu. Và bài toán trì chú chỉ là một phần trong quy trình tu tập, điều quan trọng là giữ tâm thanh tịnh, làm các công đức lành trong đời sống hàng ngày.