Các lệnh cơ bản trong lập trình C là những lệnh mà khi mới bắt đầu học lập trình bạn phải học và tìm hiểu thật kỹ về nó. 

Bởi lẽ, để giải quyết vấn đề mà bạn đặt ra trên máy tính thì bạn cần ra lệnh cho máy tính thực hiện cụ thể yêu cầu mà bạn cần làm, để máy tính thực thi cho ra kết quả tốt nhất. Khi đó bạn cần ra lệnh cho máy tính bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ lập trình C là một trong số những ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến hiện nay. Cho nên hôm nay, tôi sẽ tổng hợp lại các lệnh mà bạn cần phải nắm vững khi sử dụng ngôn ngữ lập trình C.

Bạn đang xem: Các lệnh trong c++

Ngôn ngữ lập trình C là gì?

 

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. C là ngôn ngữ lập trình được sử dụng cho nhiều ứng dụng từ các hệ điều hành như Windows và iOS. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm ngôn ngữ giảng dạy trong nhập môn khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không được thiết kế dành cho người nhập môn.

C đã được tạo ra với một mục tiêu là làm cho nó thuận tiện để viết các chương trình lớn với số lỗi ít hơn trong mẫu hình lập trình thủ tục. C được coi là ngôn ngữ lập trình bậc trung (middle level). C là một ngôn ngữ lập trình tương đối nhỏ gọn vận hành gần với phần cứng và nó giống với ngôn ngữ Assembler hơn hầu hết các ngôn ngữ bậc cao. Hơn thế, C đôi khi được đánh giá như là “có khả năng di động”, cho thấy sự khác nhau quan trọng giữa nó so với các ngôn ngữ bậc thấp như là Assembler, đó là việc mã C có thể được dịch và thi hành trong hầu hết các máy tính, hơn hẳn các ngôn ngữ hiện tại trong khi đó thì Assembler chỉ có thể chạy trong một số máy tính đặc biệt.

Dưới đây là các lệnh cơ bản trong lập trình C được sử dụng để viết một chương trình C đơn giản. Hãy xem tất cả các phần của một dòng chương trình C đơn giản nhé!

Các thành phần của một chương trình C cơ bản

Các thành phần của một chương trình C cơ bản bao gồm:

Các lệnh tiền xử lý

Các hàm

Các biến

Các lệnh và biểu thức

Các comment (ghi chú về code giúp ích cho công tác bảo trì và nâng cấp)

Để tìm hiểu về các thành phần này chúng ta xem xét qua ví dụ một chương trình C đơn giản sau đây:

Ví dụ một chương trình C đơn giản

Chương trình C dưới đây là một chương trình rất đơn giản và cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C. Chương trình C này hiển thị dòng chữ “Hello World!” trong cửa sổ đầu ra khi chạy chương trình, thường là hiển thị ra màn hình máy tính.


1

2

3

4

5

6

7

8

#include

int main()

{

 /* Our first simple C basic program */

 printf("Hello World!");

 getch();

 return 0;

}


Kết quả:

*

Lưu ý:

Lập trình C là một ngôn ngữ lập trình phân biệt chữ hoa chữ thường.

Mỗi câu lệnh lập trình C được kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;) được gọi là dấu kết thúc câu lệnh.

printf () lệnh được sử dụng để in dữ liệu đầu ra trên màn hình.

Các chương trình C được biên dịch bằng cách sử dụng các trình biên dịch C và hiển thị đầu ra khi thực thi chương trình.

Các câu lệnh cơ bản trong lập trình C

Từ ví dụ trên chúng ta cùng xem xét các câu lệnh cơ bản trong lập trình C như sau:


Lệnh cơ bản

Giải thích

#include

Đây là một lệnh tiền xử lý bao gồm tệp tiêu đề đầu vào đầu vào tiêu chuẩn (stdio.h) từ thư viện C trước khi biên dịch chương trình C

int main()

Đây là chức năng chính (hàm main) của một chương trình C. Khi chương trình thi hành thì hàm main() được gọi trước tiên.

{

Điều này cho biết sự khởi đầu của hàm chính, đánh dấu điểm bắt đầu của hàm

/*_some_comments_*/

bất cứ điều gì được đưa ra bên trong lệnh “/ * * /” trong bất kỳ chương trình C nào, sẽ không được xem xét để biên dịch và thực thi.

printf(“HelloWorld! “);

 

printf lệnh in dữ liệu ra màn hình, trong trường hợp này sẽ xuất ra dòng chữ “HelloWorld”

getch();

Đây là lệnh dừng màn hình hiển thị. Nhờ câu lệnh này người dùng mới có thể nhìn thấy dòng chữ “Hello World!” ở trên màn hình hiển thị kết quả khi chạy chương trình ở ví dụ trên

return 0;

Lệnh này chấm dứt chương trình C (chức năng chính) và trả về 0

}

Điều này cho biết kết thúc của chức năng chính


Các thành phần cơ bản trong một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình C

*

Mã thông báo

Khi một chương trình bắt đầu chạy thì sẽ xuất hiện nhiều mã thông báo khác nhau. Những thông báo đó được lấy từ khóa, mã định danh hay các hằng số. Có thể là các chuỗi ký tự hoặc là ký hiệu. Vậy một trong các lệnh cơ bản trong lập trình C đầu tiên là gì? Bạn hãy xem ví dụ nhé.


Dấu chấm phẩy

Trong một chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình C. Thì các câu lệnh được kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Mỗi câu lệnh riêng lẻ phải bắt buộc phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Như vậy nó mới được thể hiện là một sự kết thúc logic thực tế nhất. Bạn có thể xem ví dụ dưới đây:


Bình luận – comments

Có thể coi như đây là một nhận xét. Nó giống như các văn bản trong chương trình C. Chúng thường bị trình biên dịch bỏ qua nó. Và nó thường được bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */ hoặc chú thích trên một dòng với cặp ký hiệu //.

Như ví dụ sau đây:


Từ khóa – key words

Mỗi một ngôn ngữ đều sử dụng một bộ từ khóa khác nhau để bắt đầu một câu lệnh hay chương trình nào đó. Bạn không được phép sử dụng từ khóa để đặt tên cho biến, hằng, hàm … hay định danh nói chung.

Trong ngôn ngữ lập trình C có 32 từ khóa phổ biến sau đây:


auto

else

long

switch

break

enum

register

typedef

case

extern

return

union

char

float

short

unsigned

const

for

signed

void

continue

goto

sizeof

volatile

default

if

static

while

do

int

struct

_Packed


Những lưu ý khi thực hiện chương trình C

Ngôn ngữ lập trình C là một chương trình rất phức tạp. Mỗi câu lệnh của lập trình C đều được kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Nó còn được gọi là dấu kết thúc mỗi câu lệnh. Trong chương trình C câu lệnh printf được dùng để in đầu ra lên màn hình máy tính. Và tất cả các chương trình C đều được biên dịch bằng các chương trình biên dịch C và nó được hiển thị đầu ra của chương trình.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Groceries Là Gì, Nghĩa Của Từ Grocery, Groceries Là Gì

Trên đây là các lệnh cơ bản trong lập trình C. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học viết chương trình C. Ngôn ngữ C rất đa dạng về chức năng của nó. Nhưng bên cạnh đó nó đòi hỏi người dùng phải biết cách sử dụng. Chính xác từng câu lệnh một. Nếu không thì bạn sẽ phá hủy đi một chương trình mà bạn đã phải tốn công viết từ đầu chương trình tới cuối đó.

nguon: code gym


Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được ChúngHãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

*