Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường hợp tam giác bởi nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật

Tổng hợp kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 học tập kì 1, học kì 2 chi tiết

Tải xuống

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SÔ

1. Các đặc điểm cơ phiên bản của phân số

*) trường hợp nhân cả tử số và mẫu số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên khác thì được một phân số bằng phân số vẫn cho.

Bạn đang xem: Các công thức toán học lớp 5

*

*) Nếu chia cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên không giống thì được một phân số bằng phân số đã cho.

*

2. Rút gọn gàng phân số

Phương pháp:

+ Xét coi tử số và mẫu số cùng chia hết mang đến số tự nhiên và thoải mái nào lớn hơn 1. 

+ chia tử số và mẫu số mang lại số đó.

+ Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

*

3. Quy đồng mẫu mã số của những phân số

Phương pháp:

+ Lấy tử số và chủng loại số của phân số thứ nhất nhân với mẫu mã số của phân số sản phẩm hai.

+ Lấy tử số và chủng loại số của phân số sản phẩm hai nhân với mẫu mã số của phân số sản phẩm nhất.

*

4. So sánh hai phân số

4.1. đối chiếu hai phân số cùng mẫu mã số

Trong hai phân số cùng chủng loại số:

· Phân số nào bao gồm tử số nhỏ nhiều hơn thì nhỏ xíu hơn.

· Phân số nào gồm tử số lớn hơn nữa thì lớn hơn.

· giả dụ tử số đều bằng nhau thì nhị phân số đó bởi nhau.

*

4.2. So sánh hai phân số không cùng chủng loại số

Muốn đối chiếu hai phân số khác mẫu mã số, ta có thể quy đồng mẫu số nhì phân số đó, rồi so sánh những tử số của hai phân số mới.

*

5. Phân số thập phân

Khái niệm: các phân số có mẫu số là được hotline là phân số thập phân

*

6. Phép cùng và trừ nhì phân số tất cả cùng mẫu mã số

Phương pháp: muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu mã số ta cùng (hoặc trừ) hai tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

*

7. Phép cộng và trừ nhị phân số không cùng mẫu mã số

Phương pháp: mong cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác mẫu mã số ta quy đồng chủng loại số, rồi cùng (hoặc trừ) nhì phân số đang quy đồng chủng loại số.

*

8. Phép nhân và phép phân chia hai phân số

● mong nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu mã số.

*

● ý muốn chia hai phân số cho 1 phân số ta đem phân số thứ nhất nhân với phân số sản phẩm hai hòn đảo ngược.

*

HỖN SỐ

1. Khái niệm hỗn số

Hỗn số bao gồm hai nhân tố là phân nguyên với phần phân số.

Ví dụ: lếu láo số

*
 được gọi là “hai và một phần bốn” gồm phần nguyên là 2 và phần phân số là
*

Chú ý: Phần phân số của hỗn số khi nào cũng nhỏ tuổi hơn

2. Phương pháp chuyển hỗn số thành phân số

Phương pháp:

+ Tử số bằng phần tại sao với mẫu mã số rồi cộng với tử số ở đoạn phân số.

+ mẫu số bởi mẫu số tại phần phân số.

*

3. Cách chuyển phân số thành hỗn số

Phương pháp:

+ Tính phép phân chia tử số cho mẫu số

+ giữ nguyên mẫu số của phần phân số; Tử số thông qua số dư của phép phân chia tử số mang đến mẫu số

+ Phần nguyên bởi thương của phép phân tách tử số cho mẫu số

*

4. Các phép toán với lếu láo số

4.1. Phép cộng, trừ hỗn số

Cách 1. Chuyển hỗn số về phân số

*

Cách 2. Bóc tách hỗn số nhân tố nguyên cùng phần phân số

*

4.2. Phép nhân, chia hỗn số

Phương pháp: mong muốn nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta đưa hai láo số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) nhì phân số vừa chuyển đổi.

*

5. đối chiếu hỗn số

Cách 1. Chuyển hỗn số về phân số

*

Cách 2. So sánh phần nguyên cùng phần phân số

*

SỐ THẬP PHÂN VÀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

1. định nghĩa số thập phân

Ôn lại phân số thập phân: những phân số gồm mẫu số là ,… được call là phân số thập phân.

*

Mỗi số thập phân bao gồm hai phần: Phần nguyên và phần thập phân (chúng được phân làn bởi dấu phẩy)

Ví dụ. Số thập phân 4,35 bao gồm hai phần: Phần nguyên (4) với phần thập phân (35)

2. Chuyển những phân số thành số thập phân

Phương pháp: nếu phân số đã mang lại chưa là phân số thập phân thì ta chuyển những phân số thành phân số thập phân rồi chuyển thành số thập phân.

Ví dụ. Chuyển những phân số sau thành phân số thập phân:

*

3. Dịch số thập chia thành phân số

Phương pháp: Viết số thập phân dưới dạng phân số thập phân tiếp nối thực hiện quá trình rút gọn gàng phân số thập phân đó.

(1, 2, 3 chữ số phần thập phân khi chuyển sang phân số thập phân tất cả mẫu số là 10, 100, 100,…)

*

4. Viết các số đo độ dài, khối lượng… bên dưới dạng số thập phân

Phương pháp:

- tìm kiếm mối tương tác giữa hai đơn vị chức năng đo đã cho.

- nhảy số đo độ lâu năm đã mang đến thành phân số thập phân có đơn vị chức năng đo khủng hơn.

- gửi từ số đo độ nhiều năm dưới dạng phân số thập tạo thành số đo độ dài tương xứng dưới dạng số thập phân có đơn vị chức năng lớn hơn.

Ví dụ. Viết số đo bên dưới dạng phân số thập phân và số thập phân

*

5. Viết láo số thành phân số thập phân

Phương pháp: Đổi láo lếu số về dạng phân số thập phân, tiếp đến chuyển thành số thập phân

Ví dụ. Viết lếu số thành số thập phân:

*

6. Phép cùng và phép trừ những số thập phân

6.1. Phép cùng hai số thập phân

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao để cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột cùng với nhau.

- cùng như cộng các số tự nhiên.

- Viết lốt phẩy sinh hoạt tổng thẳng cột với những dấu phẩy của những số hạng.

*

6.2. Phép trừ nhì số thập phân

Muốn trừ một số trong những thập phân cho một vài thập phân ta có tác dụng như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- triển khai phép trừ như trừ những số trường đoản cú nhiên.

- Viết dấu phẩy nghỉ ngơi hiệu thẳng cột với những dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

*

6.3. Phép nhân các số thập phân

a) Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Muốn nhân một số thập phân với một số trong những tự nhiên ta là như sau:

+ Nhân như nhân các số từ bỏ nhiên

+ Đếm xem vào phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi sử dụng dấu phẩy bóc ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải quý phái trái.

*

b) Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000,…

Muốn nhân một số thập phân cùng với 10, 100, 100,… ta chỉ việc chuyển vết phẩy của số kia lần lượt thanh lịch bên cần một, hai, ba,… chữ số.

*

c) Nhân một vài thập phân với một vài thập phân

Muốn nhân một trong những thập phân với một số thập phân ta có tác dụng như sau:

+ triển khai phép nhân như nhân các số trường đoản cú nhiên

+ Đếm xem vào phần thập phân của tất cả hai vượt số gồm bao nhiêu chữ số rồi cần sử dụng dấu phẩy tách bóc ở tích ra bấy nhiêu chữ số tính từ lúc phải thanh lịch trái

*

(hai quá số có toàn bộ ba chữ số ở trong phần thập phân, ta sử dụng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ số kể từ trái sang phải)

d) Nhân một số trong những thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;…

Muốn nhân một vài thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ việc chuyển lốt phẩy của số kia lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số.

*

6.4. Tính chất của phép nhân

*

6.5. Phép chia những số thập phân

a) Chia một vài thập phân cho một trong những tự nhiên

Muốn chia một vài thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

- chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi đem chữ số trước tiên ở phần thập phân của số bị phân chia đẻ triển khai phép chia.

- thường xuyên chia với từng chữ số thập phân của số bị chia.

*

b) Chia một trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000,…

Muốn chia một trong những thập phân đến 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển lốt phẩy của số kia lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số.

*

c) Chia một vài tự nhiên cho một vài tự nhiên nhưng thương tìm kiếm được là một số thập phân

Khi chia một trong những tự nhiên cho một số tự nhiên bên cạnh đó dư, ta tiếp tục chia như sau:

+ Viết vệt phẩy vào bên đề xuất số thương.

+ hiểu biết thêm vào bên nên số dư một chữ số 0 rồi phân chia tiếp.

+ ví như còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên cần số dư bắt đầu một chữ số 0 rồi liên tiếp chia, và có thể cứ làm như vậy mãi.

*

d) Chia một vài tự nhiên cho một số trong những thập phân

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm cho như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số tại đoạn thập phân của số chia thì viết sản xuất bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- bỏ dấu phẩy ngơi nghỉ số phân chia rồi triển khai phép phân chia như chia những số từ nhiên.

*

e) Chia một số trong những thập phân đến 0,1; 0,01; 0,001…

Muốn chia một số thập phân đến 0,1; 0,01; 0,001… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang trọng bên buộc phải một, hai, ba,… chữ số.

*

f) Chia một vài thập phân cho một số thập phân

Muốn chia một trong những thập phân cho một thập phân ta có tác dụng như sau:

+ Đếm xem gồm bao nhiêu chữ số ở vị trí thập phân của số phân tách thì đưa dấu phẩy làm việc số bị phân chia sang bên bắt buộc bấy nhiêu chữ số.

+ quăng quật dấu phẩy nghỉ ngơi số chia rồi thực hiện phép chia như phân tách cho số tự nhiên.

*

TỈ SỐ PHẦN TRĂM

1. Khái niệm Tỉ số phần trăm

 có thể viết bên dưới dạng là a%, xuất xắc = a%

+ Tỉ số xác suất là tỉ số của nhị số mà trong các số ấy ta đưa chủng loại của tỉ số về 100.

+ Tỉ số xác suất thường được dùng để biểu hiện độ lớn kha khá của một lượng này so với lượng khác.

*

2. Các phép tính với tỉ số phần trăm

*

3. Các bài toán cơ phiên bản của tỉ số phần trăm

Bài toán 1: search tỉ số phần trăm của hai số

Muốn tra cứu tỉ số tỷ lệ của nhị số ta có tác dụng như sau:

- tìm kiếm thương của hai số kia dưới dạng số thập phân.

- Nhân thương kia với 100 với viết thêm kí hiệu tỷ lệ (%) vào bên bắt buộc tích kiếm tìm được

Ví dụ: search tỉ số xác suất của 315 cùng 600

*

Bài toán 2: Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước

Muốn tìm giá trị phần của một số cho trước ta mang số đó phân tách cho 100 rồi nhân với số tỷ lệ hoặc đem số đó nhân cùng với số tỷ lệ rồi phân chia cho 100.

Ví dụ. trường Đại Từ tất cả 600 học tập sinh. Số học sinh nữ chỉ chiếm 45% số học viên toàn trường. Tính số học sinh nữ của trường.

*

Bài toán 3: search một số, biết quý giá một tỉ số xác suất của số đó

Muốn tìm một vài khi biết giá trị xác suất của số đó ta mang giá trị phần trăm của số đó chia cho số tỷ lệ rồi nhân với 100 hoặc ta mang giá trị phần trăm của số kia nhân với 100 rồi phân chia cho số phần trăm.

Ví dụ. Tìm một số trong những biết 30% của nó bởi 72.

*

ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG

1. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Lớn rộng mét

Mét

Bé hơn mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1km

1hm

1dam

1m

1dm

1cm

1mm

= 10hm

= 10dam

= 10m

= 10 dm

= 10cm

= 10mm

= km

= hm

= dam

= m

= dm

= mm

= 0,1km

= 0,1hm

= 0,1dam

= 0,1m

= 0,1dm

= 0,1mm

Nhận xét

- Hai đơn vị đo độ dài liền nhau gấp ( hoặc kém) nhau 10 lần.

*

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Lớn rộng ki-lô- gam

Ki-lô- gam

Bé rộng ki-lô- gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1tấn

1tạ

1yến

1kg

1hg

1dag

1g

=10 tạ

=10 yến

=10kg

=10hg

=10dag

=10g

= tấn

= tạ

= yến

= kg

= hg

= dag

= 0,1tân

= 0,1tạ

= 0,1yến

= 0,1kg

= 0,1hg

= 0,1dag

Nhận xét:

- Hai đơn vị đo cân nặng liền nhau gấp (hoặc kém) nhau 10 lần.

- Mỗi đơn vị đo khối lượng ứng với một chữ số.

*

3. Bảng đơn vị đo diện tích

Lớn rộng mét vuông

Mét vuông

Bé hơn mét vuông

km2

hm2

(ha)

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

1km2

1hm2

(=1ha)

1dam2

1m2

1dm2

1cm2

1mm2

= 100hm2

= 100 ha

= 100dam2

= 100m2

= 100dm2

= 100cm2

=100mm2

= km2

= hm2

= ha

= dam2

= m2

= dm2

= cm2

= 0,01km2

= 0,01hm2

= 0,01 ha

= 0,01dam2

= 0,01m2

= 0,01dm2

= 0,01cm2

Nhận xét:

- Hai đơn vị đo diện tích liền nhau gấp (hoặc kém) nhau 100 lần.

*

4. Bảng đơn vị chức năng đo thể tích

Mét khối

Đề - xi -mét khối

Xăng- ti- mét khối

1m3

1dm3

1cm3

= 1000 dm3

= 1000 cm3

= m3

= dm3

= 0,001m3

= 0,001dm3

Nhận xét:

- Hai đơn vị đo thể tích tức khắc nhau cấp (hoặc kém) nhau 1000 lần.

*

HÌNH TAM GIÁC

1. Hình tam giác

*

Hình tam giác ABC có:

- Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

- tía đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

- Ba góc là: 

Góc đỉnh A, cạnh AB và AC (gọi tắt là góc A);

Góc đỉnh B, cạnh ba và BC (gọi tắt là góc B);

Góc đỉnh C, cạnh AC cùng CB (gọi tắt là góc C).

Vậy hình tam giác bao gồm 3 cạnh, 3 góc, 3 đỉnh.

2. Một số loại hình tam giác

Có 3 mô hình tam giác:

- Hình tam giác có tía góc nhọn

- Hình tam giác có một góc tù và hai góc nhọn

- Hình tam giác tất cả một góc vuông cùng hai góc nhọn (gọi là hình tam giác vuông)

*) hình vẽ minh họa

*

3. Cách xác định đáy và mặt đường cao của hình tam giác

*

4. Diện tích s hình tam giác

Quy tắc: mong tính diện tích hình tam giác ta rước độ nhiều năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

*

Ví dụ. Tính diện tích s hình tam giác tất cả độ nhiều năm đáy là 13cm và độ cao là 4cm.

*

HÌNH THANG

1. Định nghĩa: Hình thang bao gồm một cặp cạnh đối diện tuy nhiên song.

*

Hình thang ABCD có:

● Cạnh đáy AB và cạnh lòng DC. Cạnh bên AD và bên cạnh BC.

● AB song song với DC.

● AH là con đường cao, độ dài AH là độ cao

*) Hình thang vuông:

*

AD vuông góc cùng với hai lòng AB, DC.

AD là mặt đường cao của hình thang của ABCD.

2. Diện tích hình thang: ước ao tính diện tích s hình thang ta đem tổng độ dài hai đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị đo) rồi phân chia cho 2.

*

Trong đó:

● a là lòng nhỏ

● b là lòng lớn

● h là chiều cao

Ví dụ. Tính diện tích hình thang biết độ nhiều năm hai lòng lần lượt là , và chiều cao .

*

HÌNH TRÒN

1. Hình tròn. Đường tròn.

Vẽ đường tròn chổ chính giữa O, các điểm A, điểm B, điểm M, điểm C nằm trên phố tròn.

*

*) chào bán kính

- Nối trung khu O với cùng 1 điểm A trê tuyến phố tròn. Đoạn trực tiếp OA là nửa đường kính của mặt đường tròn. Toàn bộ các nửa đường kính của hình tròn đều bằng nhau OA = OB = OC = OM.

- nửa đường kính được kí hiệu là r.

*) Đường kính

Đoạn thẳng AM nối hai điểm M, N của mặt đường tròn và trải qua tâm O là đường kính của hình tròn.

Đường kính được kí hiệu là

Trong một hình tròn, đường kính dài gấp hai lần nửa đường kính (d = 2r)

*) hình trụ là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và những điểm nằm bên trong hình tròn đó.

2. Chu vi hình tròn

*) hy vọng tính chu vi hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với 3,14:

*

(C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn)

Ví dụ. Tính chu vi hình tròn có 2 lần bán kính là 8cm

*

*) ý muốn tính chu vi hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với 3,14.

*

Ví dụ. Tính chu vi hình tròn có bán kính là

*

3. Diện tích s hình tròn

Muốn tính diện tích s của hình tròn ta lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với 3,14.

*

(S là diện tích s hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Ví dụ. Tính diện tích hình tròn có phân phối kính

*

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

1. Định nghĩa

Hình hộp chữ nhật là một hình không gian có 6 mặt phần lớn là hình chữ nhật.

Hai mặt đối diện nhau của hình chữ nhật được coi là hai mặt đáy của hình chữ nhật. Những mặt còn lại đều là mặt mặt của hình chữ nhật.

Hình vỏ hộp chữ nhật ba chiều: chiều dài, chiều rộng, chiều cao

*

Hình vỏ hộp chữ nhật có:

+ 12 cạnh: AB, BC, CD, DA, A’B’, B’C’, C’D’, D’A’, AA’, BB’, CC’, DD’

+ 8 đỉnh: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh A’, đỉnh B’, đỉnh C, đỉnh D’

+ 6 mặt: ABCD, BCC’B’, A’B’C’D’, DCD’C’, ADD’C’, ABB’A’.

2. Công thức

Cho hình vẽ:

*

Trong đó:

● a: Chiều dài

● b: Chiều rộng

● h: Chiều cao

2.1. Bí quyết tính diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật bằng tích của chu vi đáy và chiều cao:

*

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, biết chiều dài trăng tròn m, chiều rộng 7 m, độ cao 10 m.

*

2.2. Cách làm tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bằng tổng diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật và ăn diện tích nhị mặt còn lại.

*

Ví dụ: một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 cm, chiều dài là 5,4 cm, chiều rộng là 2 cm. Tính diện tích s toàn phần của dòng thùng đó.

*

2.3. Cách làm tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích của hình hộp chữ nhật bằng tích của diện tích s đáy và chiều cao.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 9cm, chiều rộng lớn 5cm và độ cao .

*

HÌNH LẬP PHƯƠNG

1. Định nghĩa

Hình lập phương là hình khối bao gồm chiều rộng, chiều dài và chiều cao đều bằng nhau.

*

Hình lập phương có:

+ 8 đỉnh: đỉnh A, đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D, đỉnh E, đỉnh F, đỉnh G, đỉnh H

+ 12 cạnh bởi nhau: AB = BD = DC = CA = CH = AE = DG = BF = FG = sắt = EH = HG

+ 6 mặt là hình vuông vắn bằng nhau

2. Công thức

Cho hình vẽ:

*

Trong đó: a là độ lâu năm cạnh của hình lập phương

2.1. Bí quyết tính diện tích xung xung quanh hình lập phương

Diện tích bao quanh của hình lập phương bằng diện tích s một khía cạnh nhân cùng với 4.

*

Ví dụ: Tính diện tích xung xung quanh của hình lập phương có cạnh 6cm.

*

2.2. Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích s một mặt nhân cùng với 6.

*

Ví dụ: Tính diện tích s toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm.

*

2.3. Công thức tính thể tích hình lập phương

Muốn tính thể tích hình lập phương ta đem cạnh nhân với cạnh nhân rồi nhân cùng với cạnh.

*

Ví dụ: Tính thể tích lập phương gồm cạnh 3cm.

*

SỐ ĐO THỜI GIAN – CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

1. Bảng đơn vị đo thời gian

Các đơn vị chức năng đo thời gian

1 cầm kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Cứ 4 năm lại có một năm nhuận

1 tuần lễ = 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 tiếng = 60 phút

1 phút = 60 giây

Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 tất cả 31 ngày.

Tháng 4, 6, 9, 11 gồm 30 ngày.

Tháng 2 tất cả 28 ngày (vào năm nhuận tất cả 29 ngày)

Ví dụ:

+) 1 năm rưỡi = 1,5 năm = 12 tháng × 1,5 = 1,8 tháng

+)

*

+) 0,5 giờ đồng hồ = 60 phút × 0,5 = 30 phút

+) 216 phút = 3h 36 phút = 3,6 tiếng (thực hiện nay phép phân chia 216 mang đến 60)

2. Phép toán cùng với số đo thời gian

a) cộng số đo thời gian

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và tiến hành tính như so với phép cộng các số trường đoản cú nhiên.

- khi tính sau mỗi hiệu quả ta cần ghi đơn vị chức năng đo tương ứng.

- nếu số đo thời hạn ở solo vị nhỏ nhắn có thể biến hóa sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị chức năng lớn hơn.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính:

a) 2 tiếng 15 phút + 4 giờ 22 phút

b) 5 phút 38 giây + 3 phút 44 giây

Bài giải

a)

Vậy 2 giờ 15 phút + 4 giờ 22 phút = 6 tiếng 37 phút

b)

Vậy 5 tiếng 38 giây + 3h 44 giây = 9 phút 22 giây

b) Trừ số đo thời gian

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng sản phẩm và triển khai tính như đối với phép trừ những số tự nhiên.

- khi tính sau mỗi kết quả ta đề xuất ghi đơn vị chức năng đo tương ứng.

- ví như số đo theo đơn vị chức năng nào kia ở số bị trừ nhỏ thêm hơn số đo khớp ứng ở số trừ thì cần đổi khác 1 đơn vị chức năng hàng lớn hơn liền kề sang 1-1 vị bé dại hơn rồi tiến hành phép trừ như bình thường.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính:

a) 9 giờ 45 phút – 3 giờ 12 phút

b) 14 phút 15 giây – 8 phút 39 giây

Bài giải

*

c) Nhân số đo thời gian

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và triển khai tính như so với phép nhân các số tự nhiên.

- khi tính sau mỗi tác dụng ta nên ghi đơn vị đo tương ứng.

- nếu như số đo thời gian ở solo vị bé xíu ta bao gồm thể chuyển đổi sang đơn vị chức năng lớn thì ta thực hiện biến hóa sang đơn vị lớn hơn.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính:

a) 3h 12 phút × 3

b) 5 năm 9 mon × 2

Bài giải

*

Vậy 5 năm 9 tháng × 2 = 11 năm 6 tháng.

TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

1. Vận tốc: mong mỏi tính gia tốc ta mang quãng đường phân tách cho thời gian.

v = s : t

2. Quãng đường: muốn tính quãng đường ta lấy tốc độ nhân với thời gian.

s = v × t

3. Thời gian: mong mỏi tính thời gian ta lấy quãng đường phân tách cho vận tốc

t = s : v

Hai chuyển động ngược chiều gặp gỡ nhau

*

Ví dụ. cùng một lúc, xe hơi đi từ bỏ A cho B với gia tốc là 50km/giờ với xe lắp thêm đi trường đoản cú B mang đến A với gia tốc là 36km/giờ. Biết độ dài quãng đường AB là 215km. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ nhị xe đó gặp mặt nhau?

Bài giải

Tổng vận tốc của nhì xe là:

50 + 36 = 86 (km/giờ)

Thời gian đi nhằm hai xe gặp nhau là:

215 : 86 = 2,5 (giờ)

Đáp số: 2,5 giờ

Hai hoạt động cùng chiều gặp nhau

*

Ví dụ. cùng một lúc, xe hơi đi từ A mang đến B với tốc độ 50km/giờ xua theo một xe sản phẩm công nghệ đi tự B mang đến C với gia tốc là 38km/giờ. Biết độ nhiều năm quãng mặt đường AB là 18km. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô đuổi theo kịp xe máy?

Bài giải

Hiệu vận tốc của nhì xe là:

50 – 38 = 12 (km/giờ)

Thời gian đi để ô tô đuổi theo kịp xe vật dụng là:

18 : 12 = 1,5 (giờ)

Đáp số: 1,5 giờ

Chuyển đụng trên cái nước

*) một vài kiến thức yêu cầu nhớ

Vận tốc thực của thuyền = (vận tốc xuôi dòng + vận tốc ngược dòng) : 2

Vận tốc làn nước = (vận tốc xuôi dòng – gia tốc ngược dòng) : 2

Vận tốc xuôi dòng – vận tốc ngược dòng = gia tốc dòng nước × 2

* Chú ý

Vận tốc thực của thuyền đó là vận tốc của thuyền khi làn nước đứng lặng (hay dòng nước yên lặng).

Trên và một quãng đường thì tốc độ và thời hạn là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch.

Ví dụ.

Xem thêm: Nội Dung Quy Luật Phân Li Độc Lập, Quy Luật Phân Li Độc Lập Hay, Chi Tiết

gia tốc ca nô lúc nước yên ổn là 25km/giờ. Vận tốc dòng nước là 3km/giờ. Tính:

a) tốc độ của ca nô lúc đi xuôi dòng.

b) tốc độ của ca nô lúc đi ngược dòng

Bài giải

a) tốc độ của ca nô lúc đi xuôi mẫu là:

25 + 3 = 28 (km/giờ)

b) gia tốc của ca nô khi đi ngược cái là:

25 – 3 = 22 (km/giờ)

Đáp số:

a) 28 km/giờ

b) 22 km/giờ

Tải xuống