1. Hình trụ

*
Tổng hợp phương pháp hình học không gian lớp 9" width="194">

Cho hình trụ có nửa đường kính đáy R và độ cao h. Lúc đó :

*
Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 2)" width="501">

2. Hình nón

*
Tổng hợp phương pháp hình học không khí lớp 9 (ảnh 3)" width="422">

Cho hình nón có nửa đường kính đáy R = OA, con đường sinh l = SA, chiều cao h = SO. Khi đó : 

*
Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 (ảnh 4)" width="447">

3. Hình nón cụt

*
Tổng hợp bí quyết hình học không khí lớp 9 (ảnh 5)" width="187">

Diện tích bao bọc và thể tích hình nón cụt

*
Tổng hợp bí quyết hình học không khí lớp 9 (ảnh 6)" width="179">

Cho hình nón cụt có những bán kính đáy là R cùng r, chiều cao h, con đường sinh l.

Bạn đang xem: Các công thức hình học lớp 9

*
Tổng hợp cách làm hình học không khí lớp 9 (ảnh 7)" width="444">

4. Hình cầu

Định nghĩa

- khi quanh nửa hình tròn tâm O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định ta nhận được một hình cầu.

- Nửa con đường tròn vào phép xoay nói trên tạo ra thành một khía cạnh cầu.

- Điểm O call là tâm, R là bán kính của hình cầu hay mặt mong đó.

Chú ý:

- Khi cắt hình cầu do một khía cạnh phẳng ta được một hình tròn.

- Khi cắt mặt cầu bán kính R vày một phương diện phẳng ta được một mặt đường tròn, trong những số ấy :

+ Đường tròn đó có nửa đường kính R trường hợp mặt phẳng trải qua tâm (gọi là 2 lần bán kính lớn).

+ Đường tròn kia có chào bán kính bé thêm hơn R nếu mặt phẳng không đi qua tâm 

*
Tổng hợp phương pháp hình học không khí lớp 9 (ảnh 8)" width="596">

Hình

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

Lăng trụ đứng

*
Tổng hợp phương pháp hình học không gian lớp 9 (ảnh 9)" width="150">

Sxq = 2p.hp: nửa chu vi đáy

h: chiều cao

 

Stp = Sxq + 2Sđ

V = Sđ .h

S: diện tích s đáy

h : chiều cao

Hình vỏ hộp chữ nhật

*
Tổng hợp cách làm hình học không gian lớp 9 (ảnh 10)" width="122">
Sxq =2(a+b)cStp = Sxq + 2S­­­đV = a.b.c

Hình lập phương

*
Tổng hợp cách làm hình học không khí lớp 9 (ảnh 11)" width="97">
Sxq = 4a2Stp = 6a2V= a3

Hình chóp đều

*
Tổng hợp bí quyết hình học không gian lớp 9 (ảnh 12)" width="163">

Sxq = p.d

p : nửa chu vi đáy

d: chiều cao của mặt bên .

Stp = Sxq + Sđ

V = S.h : 3

S: diện tích s đáy

h : chiều cao

Chú ý :

– khi tính thể tích hình trụ yêu cầu lưu ý: hình tròn được tạo nên thành lúc quay hình chữ nhật quanh một cạnh của nó. Yêu cầu chiều dài và chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó là chiều cao và bán kính đáy của hình trụ.

– khi tính thể tích hình nón cần lưu ý: hình nón được chế tạo ra thành lúc quay hình tam giác vuông quanh một cạnh góc vuông của nó. Nên bán kính đáy của hình nón là độ nhiều năm của một cạnh góc vuông, độ cao của hình nón là độ dài của cạnh góc vuông còn lại, độ dài mặt đường sinh của hình nón là cạnh huyền của tam giác vuông.

– khi tính thể tích hình cầu bắt buộc lưu ý: nửa đường kính hình cầu là buôn bán kính hình tròn tạo nên hình cầu.

Một số bài tập chủng loại và lời giải

*
Tổng hợp cách làm hình học không gian lớp 9 (ảnh 13)" width="600">

Bài 2. Một hình nón có bán kính đáy bởi R, đường cao bởi 4R. Một mặt phẳng tuy nhiên song cùng với đáy cắt hình nón, thì phần khía cạnh phẳng phía bên trong hình nón là một hình tròn có bán kính R/2. Tính thể tích hình trụ cụt theo R.

Giải

Ta có: A’B’ // AB nên:

*
Tổng hợp phương pháp hình học không gian lớp 9 (ảnh 14)" width="530">

Bài 3.

Xem thêm: Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng, Chuyển Hóa Vật Chất

 Tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A góc C bằng 30o. Hotline V1 với V2 theo lần lượt là thể tích của phương diện cầu 2 lần bán kính AB và AC. Tính tỉ số V1/V2.