Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Bribery là gì

*
*
*

bribery
*

bribery /"braibəri/ danh từ sự đút lót, sự hối lộ, sự sở hữu chuộc sự ăn hối lộ
Lĩnh vực: xây dựngsự ăn ân hận lộhành cồn đút lóthành động ân hận lộhành vi đưa hoặc nhận hối lộhối lộsự ăn năn lộtội hối hận lộ
*

*

*Xem thêm: In Stock Là Gì Tại Sao Lại Có Câu Low In Stock Là Gì, In Stock Là Gì

bribery

Từ điển Collocation

bribery noun

ADJ. political

VERB + BRIBERY resort to lớn

BRIBERY + NOUN scandal

PHRASES bribery and corruption The charge in the present case is one of bribery and corruption. More information about CRIMES
CRIMES: be guilty of, commit ~
Two key witnesses at her trial committed perjury.

accuse sb of, charge sb with ~ He has been accused of her murder.

convict sb of, find sb guilty of ~ She was found guilty of high treason.

acquit sb of ~ The engineer responsible for the collapse of the bridge was acquitted of manslaughter.

admit, confess to, deny ~ All three men have denied assault. She admitted 33 assault charges.

plead guilty/not guilty to lớn ~ He pleaded guilty lớn a charge of gross indecency.

investigate (sb for) ~ She is being investigated for suspected bribery.

be suspected for/of ~ He was the least likely to lớn be suspected of her murder.

be/come under investigation for ~ She was the second minister khổng lồ come under investigation for corruption.

be wanted for ~ be wanted on charges of ~ He was wanted on charges of espionage.

solve a case, crime, murder, robbery, theft The police & the public must work together khổng lồ solve the murder.