Break a leg giờ Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, lấy ví dụ như mẫu và lí giải cách áp dụng Break a leg tiếng Anh .

Bạn đang xem: Break a leg nghĩa là gì


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh
*
break a leg
Hình ảnh cho thuật ngữ break a leg không phải là mong mỏi bẻ gãy chân ai kia đấu nhé. Thành ngữ này là một trong những lời "chúc may mắn" (thường được nói với đầy đủ người chuẩn bị bước lên sảnh khấu biểu diễn)“Break a leg Sam, I’m sure your performance will be great. ”. Thành ngữ tiếng Anh. Thuật ngữ liên quan tới Break a leg giờ đồng hồ Anh
Chủ đề Chủ đề

Định nghĩa - Khái niệm

Break a leg tiếng Anh là gì?

Break a leg giờ Anh tức là Không bắt buộc là ý muốn bẻ gãy chân ai kia đấu nhé

Break a leg giờ Anh có nghĩa là Không đề nghị là mong muốn bẻ gãy chân ai kia đấu nhé. Thành ngữ này là 1 lời "chúc may mắn" (thường được nói với rất nhiều người chuẩn bị bước lên sân khấu biểu diễn)“Break a leg Sam, I’m sure your performance will be great.”. Thành ngữ tiếng Anh.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Không yêu cầu là mong mỏi bẻ gãy chân ai kia đấu nhé giờ Anh là gì?

Không buộc phải là mong mỏi bẻ gãy chân ai đó đấu nhé giờ đồng hồ Anh tức là Break a leg giờ đồng hồ Anh.

Ý nghĩa - Giải thích

Break a leg tiếng Anh nghĩa là không hẳn là mong bẻ gãy chân ai đó đấu nhé. Thành ngữ này là 1 trong những lời "chúc may mắn" (thường được nói với đầy đủ người sẵn sàng bước lên sân khấu biểu diễn)“Break a leg Sam, I’m sure your performance will be great.”. Thành ngữ giờ đồng hồ Anh..

Đây là phương pháp dùng Break a leg tiếng Anh. Đây là một trong những thuật ngữ giờ đồng hồ Anh siêng ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2022.

Xem thêm: Tìm X Để Biểu Thức Có Nghĩa (Xác Định) Và Bài Tập Vận Dụng, Tìm Điều Kiện Để Biểu Thức Căn Có Nghĩa

Tổng kết

Trên phía trên là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Break a leg tiếng Anh là gì? (hay phân tích và lý giải Không cần là mong bẻ gãy chân ai đó đấu nhé. Thành ngữ này là một trong những lời "chúc may mắn" (thường được nói với phần lớn người chuẩn bị bước lên sảnh khấu biểu diễn)“Break a leg Sam, I’m sure your performance will be great.”. Thành ngữ giờ Anh. Nghĩa là gì?) . Định nghĩa Break a leg tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, lấy ví dụ mẫu, phân biệt và lí giải cách sử dụng Break a leg tiếng Anh / chưa hẳn là hy vọng bẻ gãy chân ai kia đấu nhé. Thành ngữ này là một lời "chúc may mắn" (thường được nói với hầu như người sẵn sàng bước lên sảnh khấu biểu diễn)“Break a leg Sam, I’m sure your performance will be great.”. Thành ngữ tiếng Anh.. Truy cập hutgiammo.com nhằm tra cứu vớt thông tin những thuật ngữ chăm ngành giờ Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ bỏ Điển Số là 1 website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành hay được sử dụng cho những ngôn ngữ chính trên nuốm giới.