Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Bonding là gì

*
*
*

bonding
*

bonding (Tech) sự kết nối
liên kếtGiải phù hợp EN: The structural joining of two components by means of an adhesive, especially under high temperature & pressure..Giải yêu thích VN: vấn đề gắn 2 thành phần cấu tạo bằng keo dán giấy dính, đặc biệt là dưới chức năng của ánh nắng mặt trời và áp suất lớn.Mallory bonding: link kiểu Mallorybonding layer: lớp liên kếtbonding material: vật tư liên kếtbonding strength: thời gian chịu đựng liên kếtcold bonding: sự liên kết nguộie beam bonding: sự link chùm tia electronequipotential bonding: sự links đẳng thếfriction bonding: liên kết ma sáthot bonding: sự liên kết nóngprogressive bonding: link lũy tiếnself bonding: từ liên kếtsurface bonding strength: độ bền link bề mặtthermal bonding: nhiệt độ liên kếtwedge bonding: links nêmnhómsự vậy địnhsự gắnsự ghép nốisự kết nốisự liên kếtcold bonding: sự links nguộie beam bonding: sự link chùm tia electronequipotential bonding: sự liên kết đẳng thếhot bonding: sự liên kết nóngsự nối ghépsự xâyLĩnh vực: xây dựngcách câu gạchcách xâycách xây câucách xây giằngLĩnh vực: y họccầu nốibonding jumper: ước nối điệnLĩnh vực: năng lượng điện tử & viễn thôngsự giao kèo, khế cầu \\ sự liên kếtadhesive bondingsự dánbonding additivephụ gia bám dínhbonding admixturechất phụ ngày càng tăng dínhbonding agentchát dính bámbonding agentkeo dánbonding agentkéo dínhbonding agentphụ ngày càng tăng dính bámbonding capacitykhả năng kết dínhbonding cementchất kết dínhbonding conductordây nốibonding courselớp bám kếtbonding jumpercầu nhảy đầm (nối điện)bonding layerlớp keo dánbonding layerlớp kết dínhbonding layerlớp kết nốibonding machinemáy ghép nốibonding materialchất bám kếtbonding methodphương pháp kết dínhbonding slurrylớp hồ nước dầu kết nốibonding stripbăng dính giải pháp điệnbonding systemhệ giằng của khối xâyliên kếtlưu khobonding fee: phí lưu kho nợ thuếbonding insurance: bảo hiểm lưu khonhập khoviệc gửi hàng nghỉ ngơi kho hải quan chờ nộp thuếbonding feephí nhờ cất hộ kho bảo thuếbonding feetiền gởi khobonding insurancebảo hiểm bảo thuế o sự liên kết o trạng thái gắn kết của xi măng lúc trám giếng § selt bonding : sự tự liên kết
*

*

*

n.

a close personal relationship that forms between people (as between husband và wife or parent & child)(dentistry) a technique for repairing a tooth; resinous material is applied lớn the surface of the tooth where it adheres to the tooth"s enamel


Xem thêm: ' Deviate Là Gì - Deviate Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. Acronym for Bandwidth On Demand Interoperability Group. 2. The process of combining two or more ISDN B (bearer) channels to khung a single channel with a bandwidth greater than the standard B channel bandwidth of 64 Kbps. Bonding two B channels, for example, provides a bandwidth of 128 Kbps, which is four times faster than a 28.8 Kbps modem. Such high-speed channels are ideal for đoạn phim conferencing, imaging, and transferring large-scale data. See also B channel, BRI, ISDN.vb. See liên kết aggregation.

English Synonym và Antonym Dictionary

bonds|bonded|bondingsyn.: Bond James Bond Julian Bond adhere adherence adhesion adhesiveness alliance attach attachment bail bail bond bind bond certificate bond paper bring together chemical bond draw together enslaved enthralled hamper hold fast in bondage shackle stick stick lớn tie trammel