Khi tiến hành xuất nhập khẩu sản phẩm hóa, một trong những điều khiến cho các doanh nghiệp quan trọng quan trọng tâm đó là điều khoản về thanh toán quốc tế. Việc giao dịch cũng là mục tiêu cuối cùng của những doanh nghiệp khi thực hiện thương vụ tải bán. Bởi vậy, hiểu rõ các thuật ngữ tiếng anh thanh toán giao dịch quốc tế để giúp bạn làm tốt hơn nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

Thuật ngữ giao dịch quốc tế

Một số thuật ngữ vào thanh toán quốc tế chúng ta cần để ý dưới đây:

Payment terms/method: phương thức thanh toán giao dịch quốc tế

Cash: tiền mặt

Collection: nhờ vào thu

Pre-paid: trả trước

Letter of credit: thư tín dụng


*

D/P: Documents against payment: nhờ vào thu trả ngay

D/A: Documents agains acceptance: dựa vào thu trả chậm

Bill of exchange: hối hận phiếu khóa huấn luyện và đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế nâng cao

Telegraphic transfer/Mail transfer (TT): giao dịch chuyển tiền bằng điện/thư

Telegraphic transfer reimbursement (TTR):hoan tra tien

Deposit/Advance/Down payment: tiền để cọc

Amendments: chỉnh sửa (tu chỉnh)

Exchange rate: tỷ giá

Swift code: mã định dạng ngân hàng(trong khối hệ thống swift)

Endorsement: ký hậu

International ngân hàng Account Number (IBAN): số tài khoản quốc tế

First original: bản gốc đầu tiên hợp đồng thuê công ty ở

Second original: bạn dạng gốc thiết bị hai

Third original: phiên bản gốc máy ba

Expiry date: ngày quá hạn hiệu lực

Maximum credit amount: giá chỉ trị về tối đa của tín dụng

Applicable rules: phép tắc áp dụng

Discrepancy: sự không tương đồng chứng từ

Period of presentation: thời hạn xuất trình

Drawee: bị đơn kí phát hối hận phiếu

Drawer: tín đồ kí phát ăn năn phiếu

Latest date of shipment: ngày giao hàng cuối cùng lên tàu

Irrevocable L/C: thư tín dụng không bỏ ngang (revocable: hủy ngang)

Defered LC: thư tín dụng thanh toán trả chậm

Usance LC = Defered LC

LC transferable: thư tín dụng chuyển nhượng

Bank Identified Code(BIC): mã định dạng ngân hàng

Message Type (MT): mã lệnh

Form of documentary credit: hình thức/loại thư thín dụng

Available with…: được giao dịch thanh toán tại…

Blank endorsed: cam kết hậu nhằm trống

The balance payment: số tiền sót lại sau cọc

LC notification = advising of credit: thông báo thư tín dụng

Issuing bank: bank phát hành LC

Advising bank: ngân hàng thông tin (của bạn thụ hưởng)

Confirming bank: ngân hàng chứng thực lại LC

Documentary credit number: số thư tín dụng

Mixed Payment: giao dịch thanh toán hỗn hợp

Particular average: Tổn thất riêng

Mispelling: lỗi bao gồm tả

Typing errors: lỗi đánh máy

Originals: bạn dạng gốc

Duplicate: hai phiên bản gốc như nhau

Triplicate: ba bạn dạng gốc như nhau

Quadricate: bốn bạn dạng gốc như nhau

Fold: …bao nhiêu bạn dạng gốc (Vd: 2 fold: 2 phiên bản gốc)

International Standby Letter of Credit: Quy tắc thực hành Tín dụng dự phòng quốc tế (ISP 98)

Copy: phiên bản sao học xuất nhập khẩu sinh sống hà nội

Shipment period: thời hạn giao hàng

Dispatch: nhờ cất hộ hàng

Taking in charge at: dìm hàng nhằm chở tại…

Comply with: tuân theo

Field: ngôi trường (thông tin)

Transfer: chuyển tiền

Bank slip: biên lai đưa tiền

Bank receipt = bank slip

Signed: kí (tươi) nên học tập kế toán sinh hoạt đâu

Drawing: việc ký phát

Advise-through ngân hàng = advising bank: bank thông báo

Currency code: mã đồng tiền

Interest rate: lãi suất

Telex: điện Telex trong khối hệ thống tín dụng

Domestic L/C: thư tín dụng nội địa

Import L/C: thư tín dụng thanh toán nhập khẩu

Nguồn tham khảo: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Kiến thức xuất nhập khẩu mong mỏi rằng bài viết thuật ngữ thanh toán quốc tế này hữu dụng với bạn!

Bạn sẽ cần đọc thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn cần tìm các địa chỉ cửa hàng học xuất nhập khẩu, học tập logistics, học khai báo hải quan ở chỗ nào tốt, … các bạn có thể xem thêm các bài viết được trình bày trong trang https://hutgiammo.com/ hoặc nhằm lại comment phía dưới bài viết, chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp.