bài xích này tổng hợp các bài tập vòng lặp vào C giúp đỡ bạn làm quen cú pháp và cách sử dụng của các vòng lặp C cơ bản: vòng lặp for, vòng lặp while, vòng lặp do-while với vòng lặp lồng nhau.

Bạn sẽ xem: bài xích tập vòng lặp while vào c

bài tập C: in các số từ 1-10 theo sản phẩm tự tăng dần

Đây là một trong những bài tập đơn giản và dễ dàng giúp các bạn làm thân quen với cách thực hiện vòng lặp for trong C.

Dưới đấy là chương trình C để in các số 1-10 theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần.

#include int main() { int i, start, end; start = 1; over = 10; printf("In cac so theo thu tu tang dan: "); for(i = start; i Kết quả:
Bạn đang xem: Bài tập vòng lặp while trong c

*

bài bác tập C: In các số từ bỏ 1-10 theo thứ tự sút dần

Yêu ước là in các số từ 1 tới 10 theo lắp thêm tự giảm dần. Với bài tập C này, họ chỉ cần áp dụng một vòng lặp for vào C.

Dưới đó là chương trình C nhằm in những số 1-10 theo sản phẩm tự sút dần.

#include int main() int i, start, end; start = 1; kết thúc = 10; printf("In cac so theo thu tu giam dan: "); for(i = end; i >= start; i--) printf("%2d ", i); return 0; Kết quả:


*

bài bác tập C: in bảng số từ một đến 100

In một bảng số thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

Bảng số gồm 10 hàng cùng 10 cột các giá trị vào cột là liên tục nhau những giá trị trong hàng hơn nhát nhau 10

Với bài tập C này, bọn họ sử dụng lồng vòng lặp: vòng lặp bên phía ngoài sẽ tinh chỉnh và điều khiển các hàng và vòng lặp bên phía trong điều khiển những cột.

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập C trên:

Kết quả:
*

bài tập C: in bảng nhân

In một bảng nhân của một số ngẫu nhiên với những số từ một tới 10 cùng hiển thị kết quả.

Với bài tập C này, họ chỉ áp dụng một vòng lặp và tăng dần đều giá trị của số nhân lên.

Dưới đây là chương trình C để giải bài xích tập C trên:

Kết quả:
*

bài xích tập C: in bảng cửu chương rút gọn gàng

Bảng cửu chương rút gọn là bảng có hàng là hiệu quả của phép nhân một số trong những với những giá trị từ là một tới 10. Bọn họ sẽ in 9 hàng tương ứng với những số trường đoản cú 2 cho tới 10.

Với bài xích tập này, bọn họ sẽ áp dụng lồng vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng cùng vòng lặp phía bên trong điều khiển số cột của bảng.

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập C trên:

#include int main() { int i, j, count; int start, end; start = 2, kết thúc = 10; printf("In bang cuu chuong rut gon: "); for(i = start; i Kết quả:


*

bài tập C: in những số chẵn trong dãy từ 1-10

Yêu cầu là in các số chẵn trong dãy số từ một tới 10 bởi thực hiện vòng lặp trong ngôn ngữ C.

Với bài xích tập C này, ngoài thực hiện vòng lặp, bọn họ cần phối kết hợp thêm một lệnh để kiểm tra đk xem số chính là số chẵn tuyệt lẻ, ví như là số chẵn thì in còn giả dụ là số lẻ thì không. Chúng ta sử dụng lệnh IF với toán tử % (để đem phần dư) trong C.

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài tập C trên:

Kết quả:


Xem thêm: Ý Nghĩa Của Alter Ego Là Gì, Alter Ego Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

bài tập C: in những số lẻ trong hàng từ 1-10

Yêu cầu là in những số lẻ trong hàng số từ 1 tới 10 bởi áp dụng vòng lặp trong ngôn từ C.

Với bài bác tập C này, ngoài áp dụng vòng lặp, họ cần phối hợp thêm một lệnh nhằm kiểm tra điều kiện xem số sẽ là số chẵn giỏi lẻ, ví như là số lẻ thì in còn nếu như là số chẵn thì không. Bọn họ sử dụng lệnh IF và toán tử % (để mang phần dư) vào C.

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài bác tập C trên:

Kết quả:
Recent Updates Phím tắt hay dùng trong ExcelBảo mật tập tin ExcelDịch trang tính vào ExcelIn trang tính trong ExcelHàm VLOOKUP trong ExcelĐối tượng đồ họa trong ExcelSử dụng macro trong ExcelSử dụng Templates vào ExcelSử dụng chủ thể (theme) trong ExcelSử dụng Style vào ExcelXác thực dữ liệu (Data Validation) trong ExcelSử dụng phạm vi (Range) vào Excel

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 thắc mắc phỏng vấn servlet 75 thắc mắc phỏng vấn jsp 52 thắc mắc phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL

hệ thống bài học trên hutgiammo.com bao hàm các bài kim chỉ nan và thực hành về các technology java và công nghệ web. Các bài lý thuyết trên khối hệ thống hutgiammo.com được xem thêm và tổng vừa lòng từ các trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …