- Hàm số bậc nhất là hàm số được mang lại bởi cách làm (y=ax+b) trong những số đó (a, b) là các số mang lại trước với (a e 0).

Bạn đang xem: Bài tập về đồ thị hàm số lớp 9

- Phương trình số 1 hai ẩn bao gồm dạng (ax+by=c) ((a,b,c) là các số đang biết, (a e 0) hoặc (b e 0).

nếu (b e 0) thì có thể đưa phương trình về dạng (y=mx+n).

Xem thêm: Chuyên Đề Hệ Phương Trình Lớp 9, Chuyên Đề: Phương Trình Và Hệ Phương Trình

- Hàm số (y=ax^2 (a e 0) ) là hàm số bậc hai đặc biết.

2. Tính chất

- Hàm số bậc nhất (y=ax+b (a e 0)) khẳng định với đông đảo giá trị của (x in mathbbR) và:

+ Đống biết trên (mathbbR) lúc (a > 0);

+ Nghịch biến trên (mathbbR) khi (a

- Hàm số (y=ax^2 (a e 0)) khẳng định với đa số giá trị của (x in mathbbR) và:

+ trường hợp (a >0) thì hàm số nghịch biết khi (x0);

+ Nếu (a 0), đồng biến hóa khi (x

3. Đồ thị

*

4. Vị trí tương đối của hai tuyến đường thẳng, của đường thẳng và parabol

*

5. Bửa sung

*

B. Một số ví dụ

*

C. Bài bác tập

*

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - xem ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản bội hồi Hủy

Bình luận



siêng đề được niềm nở


bài viết mới tốt nhất


*

Gửi bài bác tập - tất cả ngay lời giải!
*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT nước nhà 2021