Dạng 1: xác minh lực xúc tiến giữa hai điện tích và các đại lượng trong biểu thức định biện pháp Cu-lông

Áp dụng định lao lý Cu-lông.

Bạn đang xem: Bài tập về định luật cu lông

Lực liên tưởng giữa hai điện tích (q_1,q_2) đặt giải pháp nhau một khoảng r trong môi trường xung quanh có hằng số điện môi (varepsilon ) là (overrightarrow F_12 ;overrightarrow F_21 ) có:

- Điểm đặt: bên trên hai điện tích

- Phương: nằm trên tuyến đường nối hai điện tích.

- Chiều: 

+ hướng ra phía xa nhau trường hợp (q_1.q_2 > 0) (cùng dấu)

*
 

+ hướng vào nhau nếu (q_1.q_2

Bước 2: Vẽ vecto hòa hợp lực theo luật lệ hình bình hành.

Bước 3: Tính độ bự của lực tổng hòa hợp dựa vào cách thức hình học hoặc định lý hàm cosin.

* những trường hợp quánh biệt:

+ (overrightarrow F_1 uparrow uparrow overrightarrow F_2 Rightarrow F = F_1 + F_2)

+ (overrightarrow F_1 uparrow downarrow overrightarrow F_2 Rightarrow F = left| F_1 - F_2 ight|)

+ (overrightarrow F_1 ot overrightarrow F_2 Rightarrow F = sqrt F_1^2 + F_2^2 )

+ (left( overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ight) = alpha Rightarrow F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2cos alpha )

*

Bài tập ví dụ:

Hai điện tích (q_1 = 8.10^ - 8C,q_2 = - 8.10^ - 8C) để tại A,B trong bầu không khí (AB = 6 cm). Xác minh lực tính năng lên (q_3 = 8.10^ - 8C), nếu:a) CA = 4 cm, CB = 2 cm

b) CA = 4 cm, CB = 10 cm

Hướng dẫn giải

Điện tích quận 3 sẽ chịu đựng hai lực tính năng của quận 1 và q.2 là (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ).

Lực tổng thích hợp : (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

a)

Ta có: CA = 4 cm và CB = 3 centimet => AC+CB = AB => C phía trong đoạn AB

Ta biểu diễn những lực liên can như hình vẽ:

 

*

Suy ra: (overrightarrow F ) cùng chiều với (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ) (hướng trường đoản cú C cho B)

Độ lớn:

(F = F_1 + F_2 = kfracleftAC^2 + kfracleftBC^2 = 0,18N)

b)

CA = 4 cm và CB = 10 cm => CB – CA =AB => C nằm trên tuyến đường AB, ngoài khoảng tầm AB về phía A.

Xem thêm: 600 Câu Trắc Nghiệm Lý Thuyết Vật Lý 12 (Có Đáp Án), 600 Câu Trắc Nghiệm Vật Lí 12 (Có Đáp Án)

Ta biểu diễn các lực địa chỉ như hình vẽ:

 

*

Ta thấy (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ) ngược hướng nhau, (overrightarrow F )cùng chiều với (overrightarrow F_1 )Dạng 3. Bé lắc tích điện


1. Cấu trúc con nhấp lên xuống tích điện

Gồm:

+ Dây treo nhỏ lắc l

+ thiết bị tích năng lượng điện có trọng lượng m

2. Lực chức năng khi vật với điện tất cả khối lượng

Khi vật với điện có cân nặng thì quanh đó tác chịu công dụng của lực điện do điện tích khác tạo ra còn chịu đựng thêm trương lực dây, trọng lực, lực đẩy acsimét.