... Gian là loại năng lượng điện xoay chiều.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều có đáp án

c. chiếc điện tất cả chiều chuyển đổi tuần trả theo thời hạn là dòng điện luân chuyển chiều. d. loại điện có cường độ trở nên thiên điều hòa theo thời hạn là cái năng lượng điện luân phiên chiều. 5. ... Là suất điện hễ luân chuyển chiều. D. Mang đến dòng năng lượng điện một chiều với cái điện luân phiên chiều lần lượt trải qua cùng một năng lượng điện trở thì bọn chúng tỏa ra nhiệtlượng như nhau.3.8 Một mạng điện luân chuyển chiều 220V-50Hz, ... năng lượng điện xoay chiều chỉ cất tụ điện? A. cái điện sớm pha rộng hiệu điện ráng một góc π/2B. chiếc năng lượng điện nhanh chóng pha rộng hiệu điện cố gắng một góc π/4C. loại điện trễ pha hơn hiệu điện cố kỉnh một góc π/2D. Dòng...
*

yahoo.com.vn -Trang 7- Câu 61) vào mạch năng lượng điện luân phiên chiều không phânh ... Hiệu năng lượng điện vậy và cường độ loại điện chuyển phiên chiều. B. Quý giá trung bình của hiệu điện nuốm và cường độ mẫu điện xoay chiều. C. Giá bán trị cực to của hiệu điện nuốm và cường độ mẫu điện xoay chiều. D....
*

... THPTXuanLoc.CoMUploadbyNNTNc/TrongO2.d/TrongNADHvàFADH2.Câu 13 1:Sựhôhấpdiễnratrongtythểtạora:a/32ATPb/34ATP.c/36ATP.d/38ATPCâu 13 2:Chuỗichuyềnêlectrontạora:a/32ATPb/34ATP.c/36ATP.d/38ATPCâu 13 3:Trongquanghợp,ngượcvớihôhấpởtythể:a/Nướcđượctạothành.b/Sựthamgiacủacáchợpchấtkimloạimàu.c/Chuyềnêlectron.d/Nướcđượcphânly.Câu 13 4:Chứcnăngquantrọngnhấtcủaquátrìnhđườngphânlà:a/Lấynănglượngtừglucôzơmộtcáchnhanhchóng.b/ThuđượcmỡtừGlucôse.c/Chophépcacbohđratthâmnhậpvàochutrìnhcrép.d/ khảnăngphânchiađườngglucôzơthànhtiểuphầnnhỏ.Câu 13 5:Hôhấpánhsángxảyravớisựthamgiacủa3bàoquan:a/Lụclạp,lozôxôm,tythể.b/LụclạpPerôxixôm,tythể.c/Lụclạp, bộ máygôngi,tythể.d/Lụclạp,Ribôxôm,tythể.Câu 13 6:Chứcnăngnàosauđâykhôngđúngvớirăngcủathúăncỏ?a/Răngcửagiữvàgiậtcỏ.b/Răngnanhnghiềnnátcỏ.c/Răngcạnhhàmvàrănghàm nhiềugờcứnggiúpnghiềnnátcỏ.d/Răngnanhgiữvàgiậtcỏ.Câu 13 7:Ởđộngvậtchưa túitiêuhoá,thứcănđượctiêuhoánhưthếnào?a/Tiêuhóangoạibào.b/Tiêuhoánộibào.c/Tiêuhóangoạibàotiêuhoánộibào.d/Mộtsốtiêuhoánộibào,cònlạitiêuhoángoạibào.Câu 13 8:Ýnàodướiđâykhôngđúngvớicấutạocủaốngtiêuhoáởngười?a/Trongốngtiêuhoácủangười ruộtnon.b/Trongốngtiêuhoácủangười thựcquản.c/Trongốngtiêuhoácủangười dạdày.d/Trongốngtiêuhoácủangười diều.Câu 13 9:Ýnàodướiđâykhôngđúngvớisựtiêuhoáthứcăntrongcác bộ phậncủaốngtiêuhoáởngười?a/Ởruộtgià tiêuhoácơ học vàhoá học. b/Ởdạdày tiêuhoácơ học vàhoá học. c/Ởmiệng tiêuhoácơ học vàhoá học. d/Ởruộtnon tiêuhoácơ học vàhoá học. Câu 14 0:Sựtiêuhoáthứcănởthúăncỏnhưthếnào?a/Tiêuhoáhoávàcơ học. b/Tiêuhoáhoá,cơ học vànhờvi sinh vậtcộng sinh. c/Chỉtiêuhoácơ học. d/Chỉtiêuhoáhoá học. Câu 14 1:Chứcnăngnàosauđâykhôngđúngvớirăngcủathúănthịt?33 ... THPTXuanLoc.CoMUploadbyNNTNĐÁP ÁN CHUYỂNHOÁVẬTCHẤTVÀNĂNGLƯỢNGCâu 1: b/Làdạngnướcchứabịhútbởicácphântửtíchđiện.Câu2:c/TếbàobiểubìCâu3:c/Ánhsánglànguyênnhânduynhấtgâynênviệcmởkhíkhổng.Câu4:b/Làmgiảmđộnhớtcủachấtnguyên sinh. Câu5:d/Váchmỏngcăngralàmchováchdàycăngtheonênkhíkhổngmởra.Câu6:c/Từ200gamđến600gam.Câu7:c/ 10 gamnước.Câu8:a/Vách(mép)mỏnghếtcăngralàmchováchdàyduỗithẳngnênkhíkhổngđónglại.Câu9:d/Thànhtếbàomỏng,khôngthấmcutin,chỉ mộtkhôngbàotrungtâmlớn.Câu 10 :d/Đảmbảođộbềnvữngcủahệthốngkeotrongchấtnguyên sinh củatếbào.Câu 11 : d/Quamạchgỗ.Câu 12 :a/KhicâyởngoàiánhsángCâu 13 :b/Lựchútcủaládo(quátrìnhthoáthơinước).Câu 14 :a/Mép(Vách)trongcủatếbàodày,mépngoàimỏng.Câu 15 :d/Khicâyởngoàisángvàthiếunước.Câu 16 :a/Việcđóngkhíkhổngkhicâyởngoàisáng.Câu 17 :c/Vậntốcnhỏ,khôngđượcđiềuchỉnh.Câu 18 :a/Vậntốclớn,đượcđiềuchỉnhbằngviệcđóng,mởkhíkhổng.Câu ... THPTXuanLoc.CoMUploadbyNNTNc/TrongO2.d/TrongNADHvàFADH2.Câu 13 1:Sựhôhấpdiễnratrongtythểtạora:a/32ATPb/34ATP.c/36ATP.d/38ATPCâu 13 2:Chuỗichuyềnêlectrontạora:a/32ATPb/34ATP.c/36ATP.d/38ATPCâu 13 3:Trongquanghợp,ngượcvớihôhấpởtythể:a/Nướcđượctạothành.b/Sựthamgiacủacáchợpchấtkimloạimàu.c/Chuyềnêlectron.d/Nướcđượcphânly.Câu 13 4:Chứcnăngquantrọngnhấtcủaquátrìnhđườngphânlà:a/Lấynănglượngtừglucôzơmộtcáchnhanhchóng.b/ThuđượcmỡtừGlucôse.c/Chophépcacbohđratthâmnhậpvàochutrìnhcrép.d/ khảnăngphânchiađườngglucôzơthànhtiểuphầnnhỏ.Câu 13 5:Hôhấpánhsángxảyravớisựthamgiacủa3bàoquan:a/Lụclạp,lozôxôm,tythể.b/LụclạpPerôxixôm,tythể.c/Lụclạp, bộ máygôngi,tythể.d/Lụclạp,Ribôxôm,tythể.Câu 13 6:Chứcnăngnàosauđâykhôngđúngvớirăngcủathúăncỏ?a/Răngcửagiữvàgiậtcỏ.b/Răngnanhnghiềnnátcỏ.c/Răngcạnhhàmvàrănghàm nhiềugờcứnggiúpnghiềnnátcỏ.d/Răngnanhgiữvàgiậtcỏ.Câu 13 7:Ởđộngvậtchưa túitiêuhoá,thứcănđượctiêuhoánhưthếnào?a/Tiêuhóangoạibào.b/Tiêuhoánộibào.c/Tiêuhóangoạibàotiêuhoánộibào.d/Mộtsốtiêuhoánộibào,cònlạitiêuhoángoạibào.Câu 13 8:Ýnàodướiđâykhôngđúngvớicấutạocủaốngtiêuhoáởngười?a/Trongốngtiêuhoácủangười ruộtnon.b/Trongốngtiêuhoácủangười thựcquản.c/Trongốngtiêuhoácủangười dạdày.d/Trongốngtiêuhoácủangười diều.Câu 13 9:Ýnàodướiđâykhôngđúngvớisựtiêuhoáthứcăntrongcác bộ phậncủaốngtiêuhoáởngười?a/Ởruộtgià tiêuhoácơ học vàhoá học. b/Ởdạdày tiêuhoácơ học vàhoá học. c/Ởmiệng tiêuhoácơ học vàhoá học. d/Ởruộtnon tiêuhoácơ học vàhoá học. Câu 14 0:Sựtiêuhoáthứcănởthúăncỏnhưthếnào?a/Tiêuhoáhoávàcơ học. b/Tiêuhoáhoá,cơ học vànhờvi sinh vậtcộng sinh. c/Chỉtiêuhoácơ học. d/Chỉtiêuhoáhoá học.

Xem thêm: Bảng Đông Từ Bất Quy Tắc Lớp 8, Bảng Động Từ Bất Quy Tắc Lớp 8 Chuẩn Nhất

Câu 14 1:Chứcnăngnàosauđâykhôngđúngvớirăngcủathúănthịt?33...