Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 trung học cơ sở Tiểu học tập giành riêng cho giáo viên


Bạn đang xem: Bài tập nâng cao về adn

*

những dạng bài xích tập ADN, ARN cùng Protein là tài liệu bào tất cả 10 bài xích tập ADN, 17 bài tập về ARN và protein. Mời chúng ta xem trực con đường 2 page đầu trong tổng thể 7 trang của tài liệu, chúng ta tải tương đối đầy đủ về tìm hiểu thêm nhé.

Các dạng bài bác tập ADN - ARN - Protein

PHẦN BÀI TẬP ADN bài bác 1: cho thấy thêm một phân tử ADN, số nucleotit (nu) nhiều loại A bởi 100000 nu chỉ chiếm 20% tổng số nucleotit. a. Tính số nucleotit thuộc các loại T, G, X. b. Chiều lâu năm của phân tử ADN này là bao nhiêu m.

Bài 2: cho biết thêm trong một phân tử ADN, số nu một số loại G là 650000, số nu loại A bằng gấp đôi số nu loại G. Lúc phân tử này từ bỏ nhân đôi (1 lần), nó vẫn cần từng nào lần nu tự do trong môi trường nội bào.

Bài 3: Chiều nhiều năm của một phân tủ ADN là 0,102mm. a. Khi phân tử ADN này trường đoản cú nhân đôi nó cần từng nào nu tự do. b. Cho thấy thêm trong phân tử ADN, số nu A bằng 160000. Tính số lượng mỗi một số loại nu còn lại.

Bài 4: Một nu có chiều nhiều năm 0,408 m và có hiệu số thân nu các loại G với một số loại nu không giống là 10% số nu của gen. a. Tìm trọng lượng của gen. Biết cân nặng trung bình của một nu là 300 đvC. b. Tỷ lệ % và số lượng từng nhiều loại nu của gen. c. Tính số liên kết hidro của gen.

Bài 5: Mạch đơn đầu tiên của gen bao gồm 10%A, 30%G. Mạch đối chọi thứ hai gủa ren có20%A. a. Khi gen tự nhân đôi cần phần trăm % từng nhiều loại nu của môi trường xung quanh nội bào bằng bao nhiêu? b. Chiều dài của gene là 5100 A . Tính con số từng nhiều loại nu của từng mạch.

Bài 6: Một gen bao gồm tỉ số nu từng một số loại trong mạch đầu tiên như sau: %A = 40%, %T = 30%, %G = 20%, X = 300nu. a. Tính tỷ lệ phần trăm và số lượng từng loại nu ngơi nghỉ mỗi mạch. b. Tính tỉ lệ tỷ lệ và con số từng một số loại nu vào cả gen.

Bài 7: Một gen bao gồm phân tử lượng là 480.10 đvC. Gen này có tổng nu các loại A với một một số loại nu khác là 480 nu. 1 a. Tính số nu từng các loại của gen. b. Ren nói trên có bao nhiêu chu kì xoắn.

Bài 8: Một gen bao gồm chiều lâu năm 5100A , trong những số ấy nu các loại A chiếm phần 20%. a. Số lượng từng một số loại nu của gen bằng bao nhiêu? b. Lúc tế bào nguyên phân 3 đợt liên tiếp đòi hỏi môi ngôi trường nội bào cung cấp từng một số loại nu bởi bao nhiêu? c. Tính số liên kết hidro của gen. d. Tính số liên tục cộng hóa trị của gen.

Bài 9: trong mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN có: A chỉ chiếm 40%, G chiếm 20%, T chiếm 30%, và số X = 156. 10 nu. a. Tìm kiếm tỉ lệ phần và con số từng một số loại nu trong mỗi mạch của ADN. b. Search tỉ lệ và con số từng loại nu vào cả phân tử ADN. c. Biết cân nặng trung bình của một nu là 300 đvC. Hãy tính cân nặng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.

Bài 10: Một gen gồm số link hidro là 3120 cùng số links hóa trị là 4798. a. Search chiều dài và số đưa ra kì xoắn của gen. b. Tìm kiếm số nu từng một số loại của gen. c. Bên trên 1 mạch của gen, fan ta phân biệt hiệu giữa G với A là 15% số nu của mạch, tổng giữa G với A là 30%.

Xem thêm: Bài Tập Vật Lý 11 Chương 2 Có Đáp Án, Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

Hãy tìm số nu từng loại của mỗi nhánh.