chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học tập 7 lịch sử hào hùng 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6
PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC
*
CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
Trắc nghiệm sinh 12 bao gồm đáp án với lời giải cụ thể 300 bài tập Di truyền liên kết với giới tính với di truy..

Câu hỏi 1 : Ở gà, alen A luật chân cao trội trọn vẹn so cùng với alen a hiện tượng chân thấp. Mang đến gà trống chân cao gồm kiểu ren dị phù hợp tử lai với gà thứ nhất, tỉ lệ phân ly giao diện hình là 1 gà mái chân thấp: 2 kê trống chân cao: 1 gà mái chân cao; mang lại lai với con kê mái sản phẩm hai, tỉ lệ thành phần phân ly hình trạng hình là 1 trong những gà trống chân cao: 1 gà trống chân thấp:1 con kê mái chân cao: 1 con gà mái chân thấp. Theo lí thuyết kết luận nào tiếp sau đây đúng.

Bạn đang xem: Bài tập di truyền liên kết với giới tinh

A Ở đời con, gà trống tất cả kiểu gene đồng hợp chiếm phần tỉ lệ 25%.B tỉ trọng phân ly hình dạng gen với kiểu hình giống như nhau ở cả 2 phép lai.C gen quy định chiều cao chân nằm trong NST thường.D gene quy định chiều cao thân nằm ở vùng tương đồng của NST X.

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Do hình dạng hình ko đồng phần đông 2 giới

=> Gen chế độ tính trạng nằm trong NST giới tính

Gà trống XX , kê mái XY

Trống x mái 1

F1 : 1 mái rẻ : 1 mái cao : 2 trống cao

=> Gà trống bao gồm kiểu ren là XAXa

=> Gà mái 1 có kiểu gene là XAY

=> F1 : 1 XAY : 1 XaY : 1 XAXA : 1 XAXa

Trống x mái 2

F1 : 1 mái cao : 1 mái phải chăng : 1 trống cao : 1 trống thấp

ð gà mái 2 bao gồm kiểu gene là : XaY

=> F1 : 1 XAY : 1 XaY : 1 XAXa : 1 XaXa

A đúng. Gà trống đồng hợp chỉ chiếm tỉ lệ 25% ( phép lai 1 là XAXA, phép lai 2 là XaXa)

B sai

C,D sai

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 2 : Ở gà, tính trạng màu lông vị 2 ren không alen liên tưởng với nhau quy định. Mang đến gà trống lông black giao phối với kê mái lông trắng nhận được F1 100% kê lông đen. Mang đến F1 giao phối tự dưng thu được F2 với tỉ trọng phân li kiểu hình 6 con kê trống lông đen : 2 kê trống lông xám : 3 con kê mái lông đen : 3 kê mái lông đỏ : 1 con gà mái lông xám : 1 con gà mái lông trắng. Mang đến gà lông xám F2 giao phối đột nhiên với nhau đời nhỏ thu được

A  Tỉ lệ phân li kiểu dáng gen là một trong : 2 : 1.B 12,5% con kê mái lông trắng.C 100% gà trống lông xám có kiểu ren đồng hợp.D 100% con gà lông xám.

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

P : Trống lông black x mái lông trắng

F1 : 100% lông đen

F1 x F1

F2 : trống : 6 đen : 2 xám

Mái : 3 đen : 3 đỏ : 1 xám : 1 trắng

Tỉ lệ hình dạng hình sinh sống F2 khác nhau giữa 2 giới

=> ren nằm bên trên NST giới tính

F2 có 16 tổng hợp lai

=> F1 phải mang lại 4 tổng hợp giao tử

Vậy, từ bỏ 2 điều trên, F1 : AaXBXb và AaXBY

ở con kê XX là giới đực, XY là giới cái

F2 : Trống 3A-XBXB : 3A-XBXb : 1aaXBXB : 1aaXBXb

Mái : 3A-XBY : 3A-XbY : 1aaXBY : 1aaXbY

Mái : 3 black : 3 đỏ : 1 xám : 1 trắng

=> A-B- = đen

A-bb = đỏ

aaB- = xám

aabb = trắng

Trống : 6 black : 2 xám

A-B- = đen

aaB- = xám

xám F2 x xám F2 : (1aaXBXB : 1aaXBXb) x aaXBY

đời bé : trống : 3aaXBXB  : 1 aaXBXb

  4 xám

mái : 3aaXBY : 1 aaXbY

 3 xám : 1 trắng

gà mái lông trắng chiếm phần tỉ lệ

*
 = 12,5%

đáp án B 


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 3 : Phép lai giữa ruồi giấm dòng cánh khía và ruồi giấm đực cánh thông thường sinh ra  ruồi cái cánh bình thường,  ruồi dòng cánh khía với  ruồi đực cánh bình thường. Trong những nhận định sau đây, bao nhiêu đánh giá và nhận định đúng với hiệu quả trên?

Tính trạng dt theo quy luật liên kết giới tính.Alen cánh khía là trội và ruồi cánh khía là dị hợp.Một nửa số ruồi đực bị tiêu diệt là cánh khía.Alen cánh bình thường là trội với ruồi cánh bình thường là dị hợp. A 4B 2C 1D 3

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

P: cái khía x đực bình thuòng

F1 : mẫu :  bình thường :  khía

Đực :  bình thường

Tỉ lệ không giống nhau ở hai giới

=> Gen nguyên tắc tính trạng nằm ở NST giới tính

Tỉ lệ ruồi đực  Đã có một vài ruồi đực bị chết

Vậy 3 đúng, 1 nửa số con ruồi đực chết là cánh khía

Vậy loài ruồi cái p. Dị thích hợp : XAXa

=> A khía >> a bình thường

P: XAXa x XaY

F1 : XAXa : XaXa

XaY : XAY

Vậy ruồi chiếc dị đúng theo là cánh khía

Vậy các kết luận và đúng là 1, 2, 3

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 4 : đến gà trống lông sọc, màu xám giao phối với gà mái tất cả cùng đẳng cấp hình. Ở F1 chiếm được tỉ lệ: 37,5% gà trống lông sọc, color xám : 12,5% gà trống lông sọc, màu quà : 15% con gà mái lông sọc, màu xám: 3,75% con kê mái lông trơn, màu sắc xám : 21,25% kê mái lông trơn, màu vàng: 10% con kê mái lông sọc, màu sắc vàng. Nếu đến gà trống ở phường lai so với thì trong các những phạt biểu dưới đây về xác suất kiểu hình ở cố gắng hệ con, tuyên bố đúng là

A xác suất gà mái lông sọc, màu vàng là 30%.B xác suất gà mái lông sọc, color xám là 10%.C tỷ lệ gà mái lông sọc, màu sắc xám bằng xác suất gà mái lông trơn, color vàng.D tỷ lệ gà mái lông trơn, màu xám bằng tỷ lệ gà mái lông trơn, màu sắc vàng.

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

Ở gà : XX con đực, XY bé cái

Xét kiểu ngoại hình lông

P : lông sọc kẻ x lông sọc

F1 : 50% trống lông sọc

25% mái lông sọc : 25% mái lông trơn

Do KH sống F1 không đều bằng nhau giữa 2 giới

Gen nguyên tắc tính trạng dạng lông nằm trên NST giới tính

Có kê mái F1 phân li 1 : 1

Gà trống F1 dị thích hợp XAXaA lông sọc >> a lông trơn

Xét giao diện hình màu sắc lông

phường : trông xám x mái xám

F1 : trống : 37,5% xám : 12,5% rubi trống : 6 xám : 2 vàng

 Mái : 18,75% xám : 31,25% vàng mái : 3 xám : 5 vàng

F1 có 16 tổ hợp lai

=> p phải đến 4 tổ hợp giao tử

=> p. : Bb, Dd

Mà đẳng cấp hình 2 giới ngơi nghỉ F1 không giống nhau

=> Phải có 1 cặp nằm trên NST giới tính

Giả sử chính là cặp Bb

Vậy p. :

*

F1 : trống :

*

Mái :

*

Như vậy có B-D- = xám

B-dd = bbD- = bbdd = vàng

Tính trạng vì 2 ren không alen tương tác bổ sung cập nhật qui định có liên kết với giới tính

Xét 2 tính trạng

p. :

*
 

F1 : kê mái lông sọc, màu sắc xám

*
 = 15%

=> Vậy tỉ lệ thành phần

*
=
*
 = 0,2

=> con kê trống p. Cho giao tử

*
=
*
 = 0,4 = 40%

=> con kê trống p. Có kiểu gen

*
 vầ tần số hoán vị gen bằng f = 20%

Gà trống p lai so với :

*

Fa : Trống :

*

Mái :

*

Tỉ lệ con kê mái lông sọc, màu kim cương là 0,5 x 0,4 x 0,5 + 0,5 x 0,1 x 1 = 0,15

A sai

Tỉ lệ con gà mái lông sọc, màu sắc xám là 0,5 x 0,4 x 0,5 = 0,1

B đúng

Tỉ lệ gà mái trơn tru xám = 0,5 x 0,1 x 0,5 = 0,025

Tỉ lệ kê mái trơn đá quý = 0,5 x 0,4 x 1 + 0,5 x 0,1 x 0,5 = 0,225

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 5 : Ở 1 loại thú, alen A chính sách lông đen trội hoàn toàn so cùng với a biện pháp màu trắng,alen B vẻ ngoài lông dài trội trọn vẹn so với b dụng cụ lông ngắn. Cho nhỏ đực lông trắng lâu năm giao phối với con cháu lông black ngắn thu được F1 bao gồm kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 loại lông đen dài: 1 đực black ngắn. Cho những con F1 giao phối với nhau nhận được F2 tất cả kiểu hình phân li theo tỉ lệ thành phần 1 cái black ngắn:1 cái black dài:1 đực black ngắn:1 đực white dài.

Theo lí thuyết, dấn xét nào tiếp sau đây không chủ yếu xác?

A  Tỉ lệ phân li mẫu mã gen của F2:1:2:1B  Ở F2, con cái lông black ngắn có kiểu ren đồng hợpC nhị gen phép tắc tính trạng nằm tại nhiễm nhan sắc thể XD nhị gen luật pháp tính trạng dt liên kết

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

P : đực trắng lâu năm (aaB-) x cái đen ngắn (A-bb)

F1 : 1 cái đen dài : 1 đực đen ngắn

Do cả hai tính trạng đều khác biệt ở 2 giới

=> 2 gen phương pháp 2 tính trạng này vị trí NST giới tính

Do F2 , đực : 1 black : 1 trắng

=> cá thể cái F1 dị đúng theo XAXa

Do F2, đực : 1 ngắn : 1 dài

=>cá thể loại F1 dị hợp XBXb

Do đực F1 100% đồng tính

=>cái phường thuần chủng 

*

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 6 : Ở một loài động vật, con đực (XY) gồm kiểu hình thân đen, mắt trắng giao hợp với con cháu thân xám mắt đỏ. Mang lại F1 giao phối thốt nhiên với nhau nhận được F2 tất cả tỉ lệ : 1/2 cái thân xám mắt đỏ : 20% đực thân xám đôi mắt đỏ : 20% đực thân black mắt white : 5% đực thân xám đôi mắt trắng : 5% đực thân black mắt đỏ. Hiểu được mỗi tính trạng vì một ren quy định. Trong số các đánh giá và nhận định dưới đây, tất cả bao nhiêu nhận định và đánh giá đúng?

(1) bao gồm 6 mẫu mã gen điều khoản kiểu hình thân xám, đôi mắt đỏ

(2) Đã xẩy ra hoán vị gene với tần số 20%.

(3) hai tính trạng này phân li hòa bình với nhau.

(4) Hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái.

(5) Nếu cho những con loại thân xám đôi mắt trắng dị vừa lòng lai với các con đực thân đen mắt đỏ thì đang thu được 4 nhiều loại kiểu hình nghỉ ngơi đời con.

A 2B 3C 1D 4

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Ở F2 có

Mắt đỏ : đôi mắt trắng = 3 : 1 =>A- đôi mắt đỏ >> a - đôi mắt trắng => Aa x Aa

Thân xám : Thân đen = 3 : 1 => B- Thân xám >> b thân đen=> Bb x Bb

F2 :

Cái : 50% cái thân xám đôi mắt đỏ

Đực :20% thân xám, mắt đỏ : 20% thân đen mắt trắng : 5% thân xám mắt trắng : 5% thân đen mắt đỏ

Tỉ lệ loại hình phân li không hầu hết ở hai giới nên các gen vị trí vùng không tương đồng của X

Cái F2 100% xám đỏ => đực F1 phải xám đỏ và cho các con loại NST XAB, XABY

Tỷ lệ phân ly sinh sống giới đực cho thấy tần số hoán vị gen ở khung người cái vì tần số kiểu hình sinh hoạt đực vày tần số giao tử ở chiếc quyết định( Y không mang gen) .

Do đó rất có thể thấy tần số hoán vị gen là 10% : một nửa = 20% (

Hoán vị chỉ xảy ra ở giới cái bởi ở giới đực XY vùng không tương đồng ( 4 đúng )

Có xảy ra hoán vị => những gen ở trên thuộc 1 NST => không phân ly độc lập( 3 không đúng )

F1: XABY x XAB Xab

Cái xám white dị đúng theo XAbXab x XaBY

 => con: 1 xám dỏ: 1 xám trắng: 1 đen đỏ:1đen white => con bao gồm 4 kiểu hình ( 5 đúng )

Thân xám đôi mắt đỏ có toàn bộ 6 phong cách gen: XABY, XAB XAB, XAB Xab, XAB XaB, XAb XaB, XAB XAb ( 1 đúng )

Vậy các tóm lại đúng:1,2,4,5

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 7 : Ở loài ruồi giấm, tính trạng color mắt vày một gen tất cả 2 alen quy định. Cho (P) con ruồi giấm đực mắt trắng giao hợp với ruồi giấm loại mắt đỏ, chiếm được F1 tất cả toàn con ruồi giấm đôi mắt đỏ. Cho các ruồi giấm ở vậy hệ F1 giao phối thoải mái với nhau thu được F2 gồm tỉ lệ kiểu hình : 75% nhỏ mắt đỏ : 25% bé mắt trắng, trong số đó ruồi giấm đôi mắt trắng toàn con ruồi đực. đến ruồi giấm mẫu mắt đỏ tất cả kiểu gene dị thích hợp ở F2 giao phối với con ruồi giấm đực mắt đỏ nhận được F3. Biết rằng không tồn tại đột biến bắt đầu xảy ra, theo lý thuyết, trong tổng số con ruồi giấm thu được ngơi nghỉ F3 ruồi giấm đực mắt đỏ chỉ chiếm tỉ lệ:

A 50%B 75%C 25%D 100%

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

P: đực white x mẫu đỏ

F1 : 100% đỏ

Tính trạng do một gen tất cả 2 alen qui định

=> A đỏ >> a trắng

F1 x F1 :

F2 : 3 đỏ : 1 trắng (đực)

Do tỉ lệ thành phần KH 2 giới không giống nhau ở F2

=> Gen chính sách tính trạng nằm tại NST giới tính

Có đực F2 : 1 đỏ : 1 trắng

=> chiếc F1 : XAXa

=>F1 x F1 : XAXa x XAY

=> F2 : 1 XAXA : 1 XAXa : 1 XAY : 1 XaY

Ruồi giấm cái mắt đỏ gồm kiểu gene dị đúng theo ở F2 lai với con ruồi giấm đực đôi mắt đỏ :

XAXa x XAY

F3 : 1 XAXA : 1 XAXa : 1 XAY : 1 XaY

Trong tổng số ruồi thu được, con ruồi giấm đực chiếm phần 25%

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 8 : : Ở loài ruồi giấm, tính trạng đôi mắt trắng bởi gen lặn nằm trong NST nam nữ ở vùng không tương đồng với Y, alen trội tương xứng quy định đôi mắt đỏ. Cụ hệ xuất xứ cho giao hợp ruồi dòng mắt đỏ dị hợp với ruồi đực đôi mắt đỏ tiếp nối cho F1 tạp giao. Tỉ lệ thành phần phân tính ngơi nghỉ F2 là:

A 3 đỏ : 1 white B 13 đỏ : 3 trắngC 11 đỏ : 5 trắng D 5 đỏ : 3 trắng

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

A đỏ >> a trắng

P : XAXa x XAY

F1 : 1XAXA : 1XAXa : 1XAY : 1XaY

F1 x F1 :

(1XAXA : 1XAXa) x (1XAY : 1XaY)

F2 : mắt trắng (XaXa + XaY) =

*

Vậy tỉ lệ thành phần phân tính F2 là 13 đỏ : 3 trắng

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 9 : Ở một loài hễ vật, cho con đực lông xám giao hợp với con cái lông vàng được F1 toàn lông xám, liên tục cho F1 giao phối cùng nhau được F2 có vẻ bên ngoài hình phân li theo tỉ lệ:

Giới đực: 6 lông xám: 2 lông vàng;

Giới cái: 3 lông xám: 5 lông vàng.

Cho rằng không xảy ra đột vươn lên là và sự bộc lộ tính trạng không chịu tác động của môi trường.Nếu cho các con lông xám F2 giao phối hợp cùng nhau, phần trăm để F3 xuất hiện một con mang toàn ren lặn là từng nào % ?

A 1/64B 1/72C 1/32D 1/8

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Ta có phần trăm xám/ vàng: 9: 7 → gồm 2 cặp gen lý lẽ màu lông

Phân ly đẳng cấp hình ở 2 giới là khác nhau nên một trong 2 gen nằm bên trên 1 NST nam nữ X,

Ta thấy làm việc P: cho con đực lông xám giao hợp với con cháu lông đá quý được F1 toàn lông xám => p thuần chủng và nhỏ đực có bộ NST giới tính là XX ( vì nếu là XY thì F1 cần yếu đồng hình)

Quy cầu gen: A-B- lông xám ; A-bb, aaB- , aabb lông vàng.

Ta gồm P:

F1 giao hợp : ( m A - = (1 mAA:2Aa) = (2A:1a) m )

F2: giới đực: (3A - X^BX^B:3A - X^BX^b:1 maaX^BX^B:1 maaX^BX^b)) tốt 6 lông xám: 2 lông vàng

Giới cái: (3A - X^BY:3 mA - X^bY:1 maaX^BY:1 maaX^bY) tốt 3 lông xám: 5 lông vàng.

Cho bé lông xám nghỉ ngơi F2 giao phối nhỏ mang toàn ren lặn là: ( maaX^bY)

Cặp gen Aa:((2A:1a)(2A:1a) Rightarrow maa = frac19)

Cặp gen Bb: (left( 3X^B:1 mX^b ight)left( 1X^B:Y ight) Rightarrow X^bY = frac18)

Xác suất F3 xuất hiện 1 bé mang toàn ren lặn là: 1/72

Chọn A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 10 : Ở một loài đụng vật, tính trạng color lông vì chưng một gen gồm 2 alen mức sử dụng ( A khí cụ lông đen, trội hoàn toàn so cùng với a giải pháp lông trắng), ren này nằm trong NST giới tính ở chỗ tương đồng. Cho con đực (XY) có lông đem giao phối với con cháu lông white được có 100% thành viên lông đen, những cá thể F1 giao hợp tự do, theo định hướng tỷ lệ vẻ bên ngoài hình ngơi nghỉ F2 sẽ là

A 50% con đực lông đen, 50% con cái lông trắngB 1/2 con đực lông đen, 25% con cái lông đen, 25% con cháu lông trắngC một nửa con dòng lông đen, 25% bé đực lông đen, 25% bé đực lông trắngD 75% nhỏ lông đen, 25% nhỏ lông trắng.

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

Quy ước gen: A – Lông đen ; a – lông trắng

P: (X^AY^A imes X^aX^a o F_1:X^AX^a:X^aY^A)

Cho F1 giao phối tình cờ ta được F2 : (X^AX^a imes X^aY^A o X^AY^A:X^AX^a:X^aX^a:X^aY^A)

Kiểu hình: 1/2 đực lông đen: 25% loại lông đen: 25% dòng lông trắng

Chọn B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 11 : Ở một loài đụng vật, xét một gen có 2 alen nằm tại vùng không tương đồng của NST nam nữ X , alen D công cụ vảy đỏ trội hoàn toàn so cùng với alen d nguyên lý vảy trắng. Cho con cháu vảy white lai với nhỏ đực vảy đỏ thuần chủng (P) thu được F1 toàn vảy đỏ. Cho F1 giao phối với nhau chiếm được F2 có phong cách hình phân ly theo xác suất 75% bé vảy đỏ:25% nhỏ vảy trắng, tất cả các con vảy trắng những là bé cái. Biết rằng không xẩy ra đột biến, sự bộc lộ gen không phụ thuộc vào môi trường. Dựa vào hiệu quả trên, dự đoán nào tiếp sau đây đúng ?

A Nếu mang đến F2 giao phối bỗng nhiên thì ngơi nghỉ F3 các con cháu vảy white chiếm xác suất 50%B F2 có tỷ lệ phân ly kiểu gen là 25% : 50%:25%C Nếu cho F2 giao phối tự dưng thì sinh hoạt F3 các con đực vảy đỏ chiếm tỷ lệ 43,75%D Nếu cho F2 giao phối bỗng nhiên thì sống F3 các con cháu vảy đỏ chiếm phần trăm 12,5%

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

Cho p thuần chủng cái vảy trắng × đực vảy đỏ → 100% vảy đỏ → con cái là XY con đực là XX

P: XDXD× XdY → F1 XDXd : 1XDY

Cho F1 giao hợp với nhau F1 : XDXd× 1XDY →F2: 1XDXD: 1XdY :1XDXd : 1XDY →B sai.

Nếu đến F2 giao phối bỗng dưng (1XDXD :1XDXd) × (1XdY: 1XDY) ↔ (3XD :1Xd) × (1XD :1Xd: 2Y)

→ con cái vảy trắng chỉ chiếm tỷ lệ: (frac14 imes frac24 = frac216)→ A sai

→ bé đực vảy đỏ chiếm phần trăm (frac34 imes frac24 + frac14 imes frac14 = 43,75\% ) → C đúng

→ con cháu vảy đỏ chiếm phần tỷ lệ: (frac34 imes frac24 = 37,5\% )→ D sai

Chọn C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : Ở ruồi giấm cho nhỏ đực có mắt trắng giao hợp với con cái mắt đỏ nhận được F1 đồng đúng theo mắt đỏ . Cho những cá thể F1 giao phối thoải mái với nhau, đời F2 thu được 3 con đực mắt đỏ , 4 con đực mắt tiến thưởng , 1 bé đực mắt trắng : 6 con cái mắt đỏ , 2 con cái mắt kim cương . Nếu cho con đực đôi mắt đỏ F2 giao hợp với con cái mắt đỏ F2 thì hình trạng hình mắt đỏ nghỉ ngơi đời con tất cả tỉ lệ là :

A 24/41B 19/54C 31/54D 7/9

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta gồm F1 đồng hình → p. Thuần chủng.

F2 tỷ lệ phong cách hình của 2 giới là không giống nhau → gen giải pháp màu đôi mắt nằm bên trên NST giới tính

F2 phân ly loại hình bình thường là 9:6:1 → có 2 cặp gen dụng cụ màu mắt và PLĐL

Ta quy mong gen:

A –B – mắt đỏ; A-bb/aaB- : đôi mắt vàng; aabb – mắt trắng

P :AAXBXB × aaXbY → F1 : AaXBXb × AaXBY→ F2 (1AA:2Aa:1aa)(XBXB: XBXb: XBY: XbY)

Cho con đực mắt đỏ × con cái mắt đỏ:

(1AA:2Aa) XBY ×(1AA:2Aa)( XBXB: XBXb) ↔ (2A:1a)(1XB:1Y) ×(2A:1a)( 3XB :1Xb)

→ A-B- =(left( 1 - 1 over 3a imes 1 over 3a ight) imes left( 1 - 1 over 2Y imes 1 over 4X^b ight) = 8 over 9 imes 7 over 8 = 7 over 9)

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : Ở con ruồi giấm, alen A dụng cụ mắt đỏ trội trọn vẹn so với alen a luật pháp mắt trắng nằm ở NST X sinh sống vùng không tương đồng trên Y. Alen B phương pháp thân xám trội trọn vẹn so với alen b biện pháp thân black nằm trên NST thường. Lai cặp cha mẹ thuần chủng ruồi cái mắt đỏ, thân đen với loài ruồi đực đôi mắt trắng, thân xám thu được F1. Mang lại F1 ngẫu phối nhận được F2, đến F2 ngẫu phối nhận được F3. Trong các ruồi đực sống F3, loài ruồi đực mắt đỏ, thân black chiếm tỉ lệ

A 2/32B 3/16C 1/2D 3/4

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Ta gồm P: XAXAbb × XaYBB →F1: XAXaBb × XAYBb

Xét tính trạng color thân phường ngẫu phối cần ở F3 tỉ lệ kiểu gen của tính trạng này là: 1BB:2Bb:1bb

Xét tính trạng màu mắt: → F2: (XAXa : XAXA) × (XAY: XaY) ↔ (3XA:1Xa)(1XA:1Xa:2Y) →XAY= 3/8

Tỷ lệ con ruồi đực đôi mắt đỏ thân black ở F3 là 1/4× 3/8=3/32

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : Theo lý thuyết, gồm bao nhiêu đặc điểm sau phía trên không đúng về việc di truyền của gen lặn gây dịch trên NST X ?

1. Nếu bố bị căn bệnh thì đàn bà luôn bị bệnh

2. Giả dụ mẹ thông thường nhưng mang gen gây bệnh dịch khì 1/2 số con trai mắc bệnh

3. Giả dụ bố bình thường thì chắc chắn rằng con gái không biến thành bệnh

4. Bệnh thường gặp ở nam nhiều hơn nữa ở nữ

A 3B 0C 2 chiều 1

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

tính trạng di gene nằm bên trên vùng không tương đương của NST nam nữ X dt chéo

Xét các phát biểu:

I sai, người con gái rất có thể nhận alen trội từ bà bầu nên không bị bệnh

II đúng

III đúng

IV đúng

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : Ở ruồi giấm, tính trạng màu sắc mắt vì một gen gồm 2 alen quy định. Cho bé đực mắt trắng giao phối với con cháu mắt đỏ (P), chiếm được F1 gồm toàn ruồi giấm mắt đỏ. Mang lại F1 giao phối tự do thoải mái với nhau chiếm được F2 có tỉ lệ giao diện hình: 3 cá thể mắt đỏ : 1 cá thể mắt trắng, trong số đó ruồi giấm mắt trắng toàn là ruồi đựccho F2 giao phối ngẫu nhiên tạo thành F3. Theo lí thuyết, dự đoán nào dưới đây đúng?

A tất cả tối đa 6 nhiều loại kiểu gen phương pháp tính trạng trênB Ở F2 có số con cháu có phong cách gen dị thích hợp tử chiếm phần 50%C Số thành viên cái gồm kiểu gen đồng thích hợp tử sinh sống F3 chiếm 3/8D Tỉ lệ vẻ bên ngoài hình sống F3 là: 13 thành viên mắt đỏ : 3 cá thể mắt trắng

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Tỷ lệ dạng hình hình ở cả 2 giới không giống nhau → gen qui định tính trạng nằm trong NST nam nữ X và không có alen tương xứng trên Y.

F1 đồng hình đôi mắt đỏ → mắt đỏ là trội so với mắt trắng.

Quy ước gen:

A – đôi mắt đỏ; a – mắt trắng

P: XaY × XAXA → F1 : XAY: XA Xa → F2 : (XAY: XaY): (XA XA: XA Xa)

Cho F2 giao phối ngẫu nhiên: F2 : (XAY: XaY) × (XA XA: XA Xa) ↔ (XA: Xa: 2Y)(3XA:1Xa)

Xét các phương án:

A sai, có buổi tối đa 5 dạng hình gen về ren trên (3 nghỉ ngơi giới cái và 2 ở giới đực)

B sai, con chiếc dị hợp ở F2 : 1/4

C sai, số cá thể cái đồng hợp chỉ chiếm : 1/4 ×1/4 +3/4×1/4 =1/4

D đúng: F3 phân ly hình dạng hình là 13 mắt đỏ: 3 đôi mắt trắng

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : Ở một loài đụng vật, cho con cái (XX) đôi mắt đỏ thuần chủng lai với nhỏ đực (XY) mắt trắng thuần chủng nhận được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho bé đực F1 lai so sánh thu được Fa gồm một nửa con đực đôi mắt trắng, 25% con cái mắt đỏ, 25% con cái mắt trắng. Trường hợp cho con cháu F1 lai phân tích, tính theo lí thuyết, tỉ lệ bé mắt đỏ thu được nghỉ ngơi đời nhỏ là

A 1/2 B 25% C 12,5% D 5%

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta thấy cho con đực F1 lai so sánh cho 1/2 con đực mắt trắng, 25% con cái mắt đỏ, 25% con cháu mắt trắng, nếu như tính trạng do 1 gen luật pháp thì con cháu phải 100% đôi mắt đỏ ≠ đề bài → vì chưng 2 gene quy định

P: AAXBXB × aaXbY → F1: AaXBY: AaXBXb

Cho nhỏ đực F1 lai so sánh AaXBY × aaXbXb → (1Aa:1aa)( 2XbY:1 XBXb: 1 XbXb)

Cho con cái F1 lai đối chiếu AaXBXb × aaXbY → (1Aa:1aa)( 1XBY :1XbY:1 XBXb: 1 XbXb)

Tỷ lệ con mắt đỏ là một nửa × một nửa = 0,25

Chọn B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : Ở con ruồi giấm, gen điều khoản màu mắt nằm bên trên NST X ở trong phần không tương đồng với Y. Alen A công cụ màu mẳt đỏ trội hoàn toàn so với alen a khí cụ mắt trắng. đến giao phối con ruồi đực và dòng mắt đỏ, F1 có cả loài ruồi mẳt đỏ với mắt trắng. Cho F1 tạp giao được F2, cho những phát biểu sau về ruồi nghỉ ngơi F2, số tuyên bố đúng

(1) ruồi giấm dòng mắt trắng chiếm phần tỉ lệ 18,75%.

(2) Tỷ số thân ruồi đực đôi mắt đỏ và ruồi dòng mắt đỏ là 6/7.

(3) con ruồi giấm dòng mắt đỏ chỉ chiếm tỉ lệ 43,75%.

(4) con ruồi đực đôi mắt trắng chiếm tỉ lệ 12,5%.

A 3B 1C 2d 4

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có F1 có cả đôi mắt đỏ cùng mắt trắng bắt buộc kiểu gene của p là: XAXa × XAY

F1: XAXa: XAXA: XaY: XAY mang đến F1 tạp giao: (XAXa: XAXA) × (XaY: XAY)

↔(3XA: 1Xa)×(1XA:1Xa:2Y)

Xét các phát biểu về F2:

1. Ruồi dòng mắt white chiếm phần trăm 1/4 × 1/4 = 6,25% → (1) sai

2. Ruồi đực đôi mắt đỏ chiếm phần trăm : 3/4 × 1/2 = 3/8 ; ruồi cái mắt đỏ chiếm 3/4 × một nửa + 1/4 × 1/4 = 7/16; tỷ lệ giữa loài ruồi đực mắt đỏ và ruồi loại mắt đỏ là 6/7 → (2) đúng

3. Loài ruồi giấm chiếc mắt đỏ chiếm tỉ lệ 3 phần tư × 50% + 1/4 × 1/4 = 7/16= 43,75% → (3) đúng

4. Loài ruồi đực mắt trắng chỉ chiếm tỷ lệ: 1/4 × 1/2 = 1/8 =12,5% → (4) đúng.

Chọn A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : Khi mang lại ruồi giấm loại cánh bổ lai với loài ruồi đực cánh thông thường (P), thu được F1 gồm 87 con cháu cánh bình thường; 86 con cháu cánh té và 85 nhỏ đực cánh bình thường. Phát biểu nào dưới đây không tương xứng với phép lai này? Biết rằng hình trạng cánh vì một gen chi phối.

A Ở F1 có một phần hai số con đực bị chết.B con cái ở thay hệ p. Dị hợp tử một cặp gen.C Có xẩy ra hiện tượng cửa hàng genD các cá thể bị chết mang tính chất trạng lặn.

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta thấy tỷ lệ cái/ đực = 2:1 → vì chưng gen tạo chết. Ở F1 chỉ có con đực cánh bình thường mà giới cái lại sở hữu 2 phong cách hình → con ruồi cái p. Dị hòa hợp 1 cặp gen

Gen gây chết cần là ren trội vì chưng nếu là gene lặn sẽ không còn thể xuất hiện kiểu hình cánh xẻ

P: XAXa × XaY → XAXa :XaXa :XAY :XaY, trong những số ấy XAY chết.

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : Ở loài ruồi giấm, ren A chính sách thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân đen, gen B luật pháp cánh nhiều năm là trội trọn vẹn so cùng với alen b hiện tượng cánh cụt. Ren D công cụ mắt đỏ là trội trọn vẹn so cùng với alen d quy định đôi mắt trắng. Gen quy định màu măt nằm tại NST nam nữ X, không tồn tại alen khớp ứng trên Y. Phép lai: ♀ (AB over abX^DX^d imes AB over abX^DY)♂, mang lại F1 tất cả kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chỉ chiếm tỉ lệ 3,75%. Trong những kết luận tiếp sau đây có từng nào kêt luận đúng

(1) Phép lai trên bao gồm 28 loại kiểu gen.

(2) tất cả 12 loại kiểu hình

(3) tỉ trọng ruồi chiếc F1 gồm kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là 10 %.

(4) Tần số thiến gen bằng 20%.

A 3B 1C 2d 4

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- áp dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb

- hoạn gen ở một bên mang lại 7 các loại kiểu gen


Lời giải bỏ ra tiết:

Tỷ lệ thân xám cánh cụt mắt đỏ (A-bbD-) = 0,0375 → A-bb =0,05= aaB- → A-B- = 0,7 ; aabb = 0,2 ; f= 20%

Xét những kết luận

(1) đúng, có 7 ×4 =28 phong cách gen

(2) đúng, 4×3 =12

(3) phần trăm con loại thân đen cánh cụt mắt đỏ ab/abXDX- = 0,2×0,5=0,1 → (3) đúng

(4) đúng

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi đôi mươi : đến lai loài ruồi giấm P: ♀ mắt đỏ tươi × ♂ mắt đỏ thẫm được F1: ♀ mắt đỏ thẫm : ♂ đôi mắt đỏ tươi. Mang lại F1 giao hợp với nhau được F2: 4 đỏ thẫm : 3 đỏ tươi : 1 nâu. Kết luận đúng là:

1. Tính trạng màu đôi mắt của RG do 2 căp gene không alen liên can với nhau theo phong cách át chế quy định

2. Tính trạng màu đôi mắt của RG do 2 căp gene không alen ảnh hưởng với nhau theo kiểu bổ trợ quy định

3. Tính trạng màu mắt của RG link với NST giới tính X

4.Sơ vật lai của F1 là: AaXBXb × AaXbY

5.Sơ đồ dùng lai của F1 là: AaXBXb × AaXBY tổng hợp phương án vấn đáp đúng là:

A 1,3,5 B 2,3,5 C 2, 3, 4d 1, 3, 4

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

Số tổ hợp là 8 → tính trạng bởi vì 2 gene không alen quy định. Xác suất kiểu hình ở cả 2 giới là khác biệt → Tính trạng màu mắt của RG links với NST giới tính X,

Ở F2 không tồn tại sự phân ly ở cả hai giới đề nghị gen phương pháp màu đôi mắt nằm bên trên NST thường, còn ren át chế nằm tại NST giới tính.

Quy cầu gen A – mắt đỏ tươi ; a – nâu

B – át chế A, a; b – không át chế A, a

Ta có kiểu gene của P: AAXbXb × aaXBY → F1: AaXBXb × AaXbY → F2: (3A-:1aa)(XBXb:XBY:XbXb: XbY)

→ 4 đỏ thẫm : 3 đỏ tươi : 1 nâu

Vậy những ý và đúng là 1,3,4

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 21 : Ở con ruồi giấm, chất nhận được lai (P): AaXDXd x AaXdY. Biết từng gen phương tiện một tính trạng và những gen phần nhiều trội lặn hoàn toàn. Theo lý thuyết, xác suất ruồi F1 tất cả kiểu hình tương đương ruồi đực phường là:

 

A 3/16. B 3/8. C 1/16. D 1/8.

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

(P): AaXDXd x AaXdY

F1: (3A- : 1aa) x (1XDXd : 1XdXd : 1XDY : 1XdY)

Kiều hình ruồi đực p : A-dd

→ F1 kiểu hình A-dd chỉ chiếm tỉ lệ : ¾ x ½ = 3/8

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 22 : đến ruồi giấm mẫu mắt đỏ giao hợp với loài ruồi giấm đực đôi mắt trắng (P), chiếm được F1 toàn ruồi mắt đỏ. đến ruồi F1 giao hợp với nhau, chiếm được F2 bao gồm kiểu hình phân li theo tỉ lệ thành phần 3 ruồi đôi mắt đỏ : 1 ruồi đôi mắt trắng, trong đó toàn bộ các ruồi đôi mắt trắng rất nhiều là loài ruồi đực. Cho thấy tính trạng màu sắc mắt nghỉ ngơi ruồi giấm bởi vì một gen gồm hai alen quy định. Trong các kết luận sau, theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu kết luận đúng?

(1) Ở rứa hệ P, ruồi cái mắt đỏ tất cả hai một số loại kiểu gen.

(2) Ở F2 có 4 các loại kiểu gen.

(3) cho ruồi đôi mắt đỏ F2 giao phối đột nhiên với nhau, chiếm được F3 gồm tỉ lệ con đực mắt đỏ chỉ chiếm tỉ lệ 37,5%.

(4) cho ruồi F2 giao phối thốt nhiên với nhau, nhận được F3 bao gồm số ruồi đôi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 81,25%.

A 2B 4C 3 chiều 1

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

P: ♀ mắt đỏ × ♂ đôi mắt trắng

F1: 100% mắt đỏ

F1 x F1

F2: 3 đỏ : 1 trắng(♂)

Do F2 tỉ lệ phân li vẻ bên ngoài hình 2 giới không giống nhau, tính trạng do 1 gen qui định

→ alen lý lẽ tính trạng màu mắt nằm bên trên NST giới tính

A đôi mắt đỏ >> a mắt trắng

F1 : XAX- × XAY

F2 : XaY

→ F1 : XAXa × XAY

→ p. : XAXA × XaY → (1) sai

F2 : 1 XAXA : 1 XAXa : 1 XAY : 1 XaY → (2) đúng

F2 × F2 : (1XAXA : 1XAXa) × (1XAY : 1XaY)

F3 : đực mắt đỏ XAY = ¾ x ½ = 3/8 = 37,5% → (3) đúng

F3 mắt đỏ (XAXA+XAXa+XAY) = ¾ x ¼ + (¾ x ¼ + ¼ x ¼) + ¾ x ½ = 13/16 = 81,25%

→ (4) đúng

Vậy tất cả 3 kết luận đúng

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : cho thấy mỗi cặp tính trạng vị một cặp gen phép tắc và trội hoàn toàn. Tần số hoán vị gen giữa A cùng a là 20%. Xét phép lai (fracABabX^DX^d imes fracAbabX^DY) , theo triết lý thì đẳng cấp hình aaB-D- sinh hoạt đời nhỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?

A 2,5% B 22,5% C  38,25% D 3,75%

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

AB/ab bao gồm fA/a = 20% mang đến giao tử AB = ab = 0,4; Ab = aB = 0,1

Ab/ab mang lại giao tử Ab = ab = 0,5

→ đời con, tỉ lệ dạng hình hình aaB- = 0,1 x 0,5 = 0,05

XDXd x XDY mang lại đời con: 1/4 XDXD : 1/4 XDXd : 1/4 XDY : 1/4 XdY ↔ 3D- : 1dd

Vậy tỉ lệ đẳng cấp hình aaB-D- đời nhỏ là: 0,05 x 3/4 = 0,0375 = 3,75%

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 24 : gene m là gen lặn hình thức mù màu, d là gen lặn quy định teo cơ (M với D là 2 gene trội tương ứng với tính trạng không có bệnh). Những gen này thuộc nằm trên nhiễm nhan sắc thể giới tính X, không tồn tại alen bên trên Y. Một cặp bà xã chồng bình thường sinh ra một con trai bị bệnh mù màu, nhưng không biến thành bệnh teo cơ. Cho thấy không bao gồm đột biến bắt đầu phát sinh cùng không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu tuyên bố sau là đúng?

I. Thứ hạng gen của khung hình mẹ hoàn toàn có thể là một trong những 3 loại gen (X_D^MX_D^M;X_D^MX_d^m;X_D^MX_d^M)

II. Cặp vợ chồng trên có thể sinh nam nhi mắc cả 2 bệnh.

III. Trong tất cả các trường hợp, đàn bà sinh ra đều phải sở hữu kiểu hình bình thường.

IV. Cặp vợ ông xã trên cấp thiết sinh đàn ông bình thường, nếu vẻ bên ngoài gen của khung hình mẹ là (X_d^MX_D^m)

A 4B 3C 1D 2

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

Cặp vk chồng bình thường sinh được con trai bị mù màu (X_D^mY) mà không có hoán vị ren → bạn mẹ này có kiểu gen: (X_D^MX_D^m;X_d^MX_D^m) → I sai

II sai, do không tồn tại HVG nên không tạo được giao tử (X_d^m) nên không sinh được bé bị 2 bệnh

III đúng, vì bạn bố luôn luôn cho giao tử (X_D^M)

IV đúng, họ luôn sinh nhỏ bị một trong 2 căn bệnh trên

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 25 : cho những nội dung sau:

(1) Gen phía trong tế bào chất có tác dụng bị bất chợt biến tuy thế không thể biểu thị thành hình dáng hình

(2) Không bắt buộc mọi dt tế bào chất là di truyền theo dòng mẹ

(3) hiện tượng kỳ lạ di truyền theo dòng bà bầu tạo sự phân tính ở vẻ bên ngoài hình đời con lai

(4) dt qua tế bào chất xẩy ra ở nhiều đối tượng người dùng như ngựa chiến đực giao phối với lừa cái tạo nên con la

(5) Ứng dụng hiện tượng kỳ lạ bất thụ đực, fan ta tạo thành hạt lại nhưng không bắt buộc tốn công bỏ phấn hoa mẹ

Có từng nào nội dung sai

A 2B 3C 4d 5

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Các nội dung không đúng là: (1),(2),(3),(4)

Ý (1) sai vì đột biến gen trong tế bào chất có thể biểu hiện ra kiểu hình

Ý (2) sai vì, di truyền tế bào chất là di truyền dòng mẹ vì đời con luôn có kiểu hình giống mẹ

Ý (3) sai vì trong di truyền theo dòng mẹ thì đời nhỏ có kiểu hình giống nhau và giống mẹ

Ý (4) sai vì ngựa đực giao hợp với lừa loại tạo ra nhỏ Bac đô

Chọn C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 26 : Ở một chủng loại thú, tính trạng màu sắc mắt do một gen gồm 2 alen trội lặn trọn vẹn quy định. Phép lai 1: lai con cái mắt nâu với nhỏ đực mắt xanh chiếm được đời con 1/2 con loại mắt xanh và 50% con đực đôi mắt nâu. Phép lai 2: lai con cháu mắt xanh với nhỏ đực mắt nâu thu được F1. Tác dụng nào tiếp sau đây có thể cân xứng với hiệu quả F1 của phép lai 2?

A 25% đực đôi mắt xanh : 25% đực mắt nâu : 25% loại mắt xanh : 25% mẫu mắt nâu.B 100% mắt nâu.C 75% mắt xanh : 25% mắt nâu.D 50% cái đôi mắt nâu : 50% đực đôi mắt xanh.

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Do phân ly kiểu hình ở 2 giới đời con khác nhau cần gen quy định tính trạng nằm trên NST X( nếu nằm bên trên Y thì chỉ có giới XY mới có tính trạng này)

Chú ý: Ở thú XX là bé cái; XY là con đực

Vì nhỏ đực F1-1 có màu mắt nâu nên phường thuần chủng, bé cái F1-1 có màu mắt xanh nên tính trạng xanh là trội hoàn toàn so với tính trạng nâu. (nếu nâu là trội thì đời bé 100% mắt nâu)

P1: ♀XaXa ×♂ XAY → F1-1 : XAXa: XaY

P2: ♀ Mắt xanh × ♂ mắt nâu: ♀XAX- ×♂ XaY

TH1 : ♀XAXA ×♂ XaY → 100% Mắt xanh

TH2 ♀XAXa ×♂ XaY→ 25% đực mắt xanh : 25% đực mắt nâu : 25% cái mắt xanh : 25% chiếc mắt nâu

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 27 : Một khung hình cái có kiểu ren AaBbXDeXdE giảm phân sinh sản giao tử abXde chiếm tỉ trọng 2,25%. Cho khung người trên lai với khung người có kiểu gen AaBbXDE Y, biết rằng quá trình giảm phân ở khung người đực cùng cái diễn ra bình thường, từng gen chế độ một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Trong các nhận xét sau, có bao nhiêu dìm xét đúng?

(1) tỉ lệ giao tử đực mang toàn bộ các alen lặn chiếm tỉ lệ 25%.

(2) cơ thể cái tạo thành giao tử sở hữu ít nhất mang trong mình một alen trội chỉ chiếm tỉ lệ 97,75%.

(3) Đời con gồm kiểu hình với 4 tính trạng trội chỉ chiếm tỉ lệ 54,5%.

(4) cơ thể cái khi bớt phân đã xẩy ra hoán vị ren ở cặp NST giới tính XX cùng với tần số 18%.

A 2B 3C 4 chiều 1

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Tỷ lệ giao tử abXde = 2,25% → Xde = 0,0225÷ 0,25 = 0,09 → f = 18%

(1) sai, tỉ lệ giao tử đực mang tất cả các alen lặn (abY) chiếm 0,25×0,5 = 0,125

(2) đúng, giao tử chiếc chứa ít nhất 1 alen trội là 1 trong – 0,0225 = 0,9775 (sử dụng phương pháp phần bù)

(3) sai, P: AaBbXDeXdE × AaBbXDEY→ A-B- = 9/16; D-E- = 0,5 + 0,09XDE × 0,5Y = 0,545

=> hình dạng hình trội về cả 4 tính trạng (A-B-D-E-) = 9/16 x 0,545 = 30,66%

(4) đúng

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 28 : Ở loài ruồi giấm, từng gen phép tắc một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Xét phép lai sau đây (P):(fracAbaBfracDHdhX^EX^e imes fracAbaBfracDHdhX^EY).Tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội nghỉ ngơi đời con chiếm 8,25%.

Biết rằng không có đột đổi thay xảy ra. Theo lý thuyết, có bao nhiêu vạc biểu dưới đây về đời nhỏ đúng?

I. Nếu có hoán vị gen xảy ra thì F1 có tối đa 400 hình dạng gen. 

II. F1 có 33% tỉ lệ đẳng cấp hình (A-B-D-H-). 

III. F1 có 16,5% số thành viên cái mang tất cả các tính trạng trội. 

IV. F1 có 12,75% tỉ lệ giao diện hình lặn về những cặp gen.

A 1B 2C 3d 4

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb

Hoán vị gen tại 1 bên mang lại 7 loại kiểu gen

Giao tử link = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Ở con ruồi giấm đực không tồn tại HVG


Lời giải đưa ra tiết:

A-B-D-H-XEY = 8,25% → A-B-D-H-= 0,0825:0,25 =0,33

Vì sinh hoạt ruồi giấm không tồn tại HVG nên ab/ab = 0→ A-B- =0,5; A-bb=aaB- = 0,25

→D-E- = 0,33:0,5 = 0,66 →de/de = 0,66 – 0,5 = 0,16 → de♀ = 0,32 → f= 36% (phải gồm HVG vày nếu không tồn tại HVG thì D-E- =0,75)

D-ee = ddE- = 0,75 – D-E- = 0,09

I sai, nếu bao gồm HVG số giao diện gen buổi tối đa là 7×7×4 =196

II đúng

III sai, trong số thành viên cái, phần trăm mang tất cả các tính trạng trội là 0,33 (luôn nhấn (X^E) của bố)

IV sai, vì không có kiểu ren ab/ab nên phần trăm lặn về tất cả các tính trạng là 0

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 29 : Ở chim, chiều lâu năm lông cùng dạng lông vị hai cặp alen (A, a, B, b) trội lặn hoàn toàn quy định. Cho p thuần chủng gồm lông dài, xoăn lai với lông ngắn, thẳng, đời F1 nhận được toàn lông dài, xoăn. Mang lại chim trống F1 lai cùng với chim mái chưa chắc chắn kiểu gen, chim mái làm việc đời F2 xuất hiện giao diện hình: 20 chim lông dài, xoăn: đôi mươi chim lông ngắn, thẳng: 5 chim lông dài, thẳng: 5 chim lông ngắn, xoăn. Toàn bộ chim trống của F2 đều tất cả lông dài, xoăn. Biết một gen lý lẽ một tính trạng và không có tổ thích hợp gen tạo chết. Kiểu gen của chim mái lai với F1 và tần số hoán vị gen của chim trống F1 lần lượt là:

 

A XABY, f = 20% B XabY, f = 25%C Aa XBY, f = 10%.D XABYab, f = 5%

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

Ở chim bé trống là XX, con mái là XY

Ta có F1: 100% lông dài xoăn → nhị tính trạng này là trội hoàn toàn

Ta xét tỷ lệ kiểu hình ở bé mái F2 lông dài/lông ngắn = 1:1; lông xoăn/lông thẳng=1:1

Nếu các gene PLDL sẽ được tỷ lệ kiểu hình 1:1:1:1 ≠ đề bài → các gene liên kết ko hoàn toàn

Vì tỷ lệ kiểu hình ở 2 giới là khác nhau buộc phải 2 tính trạng này nằm trên NST giới tính X

P: XABXAB × XabY →XABY:XABXab

Con mái ở F2 phân ly kiểu hình 4:4:1:1 tương ứng với tỷ lệ giao tử ở bé đực F1 4:4:1:1 → Tần số HVG:20%

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : Ở cây ngô, một dạng bất thụ đực trong số đó hạt phấn không có chức năng thụ tinh để tạo thành hợp tử được giải pháp bởi ren tế bào chất (S) với di truyền theo cái mẹ. Trong khi một gen trội (R) bên trong nhân tế bào quy định kỹ năng phục hồi tính hữu thụ đực ở các cây bất thụ, gene lặn khớp ứng (r) không có công dụng này. Gồm bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Những cây trực thuộc dạng bất thụ đực được lai với phân tử phấn tự cây hữu thụ thông thường có giao diện gen rr luôn sinh ra các cây bất thụ đực.

II. Nếu một cây bất thụ đực được lai với hạt phấn từ cây hữu thụ đồng thích hợp tử về loại gen R, đời lai F1 luôn bất thụ đực.

III. Xét gene trong nhân, cây bất thụ đực luôn có thứ hạng gen đồng đúng theo lặn.

Xem thêm: Tài Liệu Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật C++, Miễn Phí 100%

IV. Gồm 2 nhiều loại cây hữu thụ khác biệt về hình trạng gen.

A 4B 3C 1D 2

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Xét các phát biểu:

I đúng, vì hợp tử luôn luôn chứa gen bất thụ đực nhận từ cây mẹ và có kiểu ren rr không có khả năng phục hồi tính hữu thụ đực (Srr × rr → Srr)

II sai, vì đời con luôn luôn có kiểu gen Rr nên trong tế bào chất có gene S hay không thì vẫn hữu thụ

III đúng, vì nếu có alen trội thì cây hữu thụ

IV sai, cây hữu thụ có các loại sau:

- Cây không chứa gene S, trong nhân có thể có kiểu gene RR, Rr, rr

- Cây chứa gene S trong tế bào chất, trong nhân có thể có kiểu gene RR hoặc Rr