Bài 2.Cho dãy A tất cả N số từ nhiên khác nhau và số thoải mái và tự nhiên K. Hãy áp dụng thuật toán sinh viết chương trình liệt kê toàn bộ các dãy con của hàng số A làm thế nào để cho tổng các phần tử trong dãy con đó đúng bằng K.Dayso.in Ketqua.out5 50 35 10 15 trăng tròn 25 10 15 25 5 20 25 5 10 15 20

Bạn đã xem: bài bác tập kết cấu dữ liệu và lời giải có lời giải

Bài 3.Cho hàng AN = a1, a2, ..,aN tất cả N số tự nhiên và thoải mái phân biệt. Hãy áp dụng thuật toán sinh (quay lui, nhánh cận, qui hoạch động) viết công tác liệt kê tất cả các dãy con K phần tử của hàng số AN (Kdayso.in ketqau.out5 3 50 25 10 15 20 25 5 20 25 10 15 25Bài 4.Hãy thực hiện thuật toán sinh (quay lui, nhánh cận, qui hoạch động) viết lịch trình Viết công tác tìm X = (x1, x2,..,xn) với f(X) đạt giá chỉ trị khủng nhất. Vào đó:


Bạn đang xem: Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật có lời giải

*

*

Bài 5.Một hàng số tự nhiên bất kỳ AN = a1, a2,.., aN được gọi là 1 dãy số nhân tố thuần tốt nhất bậc K ví như tổng K thành phần liên tiếp ngẫu nhiên của dãy số AN là một số trong những nguyên tố (K Ví dụ:Input:• n = 5, K =3• A = (3, 7, 9, 15, 27)Output: 4 3 27 7 9 15 15 9 7 3 27 15 9 7 27 3 27 3 7 9 15Bài 6.Cho số thoải mái và tự nhiên n. Hãy in ngược lại dãy số tự nhiên và thoải mái ngược lại trường đoản cú n mang lại 1. Lấy một ví dụ n=5, ta in trái lại là : 5 4 3 2 1.Bài 14.Cho tập tất cả n hành động, mỗi hành vi được biểu diễn như bộ đôi thời gian ban đầu si và thời gian kết thúc fi (i=1, 2, .., n). Bài xích toán đưa ra là hãy lựa chọn nhiều nhất các hành động hoàn toàn có thể thực hiện bởi vì một thiết bị hoặc một cá thể mà không xảy ra tranh chấp. Mang sử mỗi hành vi chỉ thực hiện cá biệt tại một thời điểm.Input:- số lượng hành động: 6 - Thời gian ban đầu Start = 1, 3, 0, 5, 8, 5 - Thời gian chấm dứt Finish= 2, 4, 6, 7, 9, 9Output: số lượng lớn nhất các hành động rất có thể thực hiện vày một người. OPT = 0, 1, 3, 4 Bài 15.Bài toán n-ropes. Mang lại n dây với chiều lâu năm khác nhau. Ta cần phải nối các dây lại cùng nhau thành một dây. Giá thành nối hai dây lại với nhau được xem bằng tổng độ nhiều năm hai dây. Trọng trách của bài toán là tìm biện pháp nối các dây lại cùng nhau thành một dây sao cho chi tiêu nối những dây lại với nhau là không nhiều nhất.Input: - con số dây: 4 - Độ nhiều năm dây L= 4, 3, 2, 6Output: ngân sách nối dây bé dại nhất. OPT = 39Bài 16.Cho xâu cam kết tự s độ dài n với số tự nhiên d. Hãy sắp xếp lại các ký tự vào xâu s sao cho hai cam kết tự tương đương nhau đều biện pháp nhau một khoảng tầm là d. Nếu bài xích toán có nhiều nghiệm, hãy chỉ dẫn một phương pháp sắp đặt thứ nhất tìm được. Nếu bài xích toán không tồn tại lời giải hãy chuyển ra thông báo “Vô nghiệm”.Ví dụ.Input: • Xâu ký tự S =“ABB”; • khoảng cách d = 2.Output: BABInput: • Xâu ký kết tự S =“AAA”; • khoảng cách d = 2.Output: Vô nghiệm.Input: • Xâu ký kết tự S =“GEEKSFORGEEKS”; • khoảng cách d = 3.Output: EGKEGKESFESOR.Bài 17.Cho hàng số nguyên bao gồm cả số âm lẫn số dương. Trách nhiệm của ta là tìm hàng con liên tục có tổng to nhất.Ví dụ. Với hàng số A = -2, -5, 6, -2, -3, 1, 5, -6 thì tổng lớn số 1 của dãy con thường xuyên ta cảm nhận là 7.Bài 18.Cho mảng số nguyên
*

.Tìm cặp số có hiệu độ lệch khủng nhất trong số đó số lớn hơn đứng sống sau số bé dại hơn.Giả sử Diff(a) độ lệch nên tìm thì Diff(a)=Max(
*Xem thêm: 600 Câu Trắc Nghiệm Lý Thuyết Vật Lý 12 (Có Đáp Án), 600 Câu Trắc Nghiệm Vật Lí 12 (Có Đáp Án)

) trong các số đó 1Tải về code C++(Giải thuật phân chia để trị)Bài 19.Trong giờ học tập môn Điện tử số về mã Gray, MĐ chợt nảy sinh ra một vấn đề để code. Việc rất dễ dàng như sau: In ra theo thứ tự bảng mã gray n-bit.Mã Gray là mã nhị phân cơ mà hai mã ngay cạnh trong bảng mã chỉ không giống nhau một bit. Các giá trị làm việc nửa sau của bảng mã gồm sự đối xứng cùng với nửa đầu của bảng mã theo lắp thêm tự ngược lại, xung quanh bit cao nhất bị đảo giá trị (bit cao nhất là bit ko kể cùng mặt trái). đặc điểm đối xứng này vẫn đúng cho các bit phải chăng hơn trong những nửa, từng phần tư,… của bảng mã.InputMột số nguyên nhất n (1OutputBảng mã gray n-bit theo sản phẩm công nghệ tự, từng mã trên một dòng.Tải về code C++Bài 20.Cho số tự nhiên và thoải mái X.Hãy search cách trình diễn X thành tổng lũy thừa bậc n của các số tự nhiên khác nhau.Input: Output:X=10,n=2 1 3 X=100,n=2 0 10 6 8Tải về code C++Bài 21.1.Special Triangle . Mang đến dãy số A tất cả n số nguyên dương. Tamgiác đặc biệt của dãy số A là tam giác được tạo thành bởi n hàng, trong những số đó hàngthứ n là hàng số A, hàng i là tổng hai phần tử liên tiếp của mặt hàng i+1(1≤i≤n-1). Lấy ví dụ như A = 1, 2, 3, 4, 5, lúc ấy tam giác được tạo nên như dướiđây: