TOP 7 độ đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022, gồm đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô xem thêm để ra đề thi cuối học tập kì 1 cho học sinh của chính bản thân mình theo 3 bộ sách Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo, Kết nối học thức với cuộc sống.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra tiếng anh lớp 1

Đồng thời, cũng giúp những em học viên lớp 1 luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận lợi hơn. Xung quanh ra, gồm thể đọc thêm bộ đề thi cuối học kì 1 môn Toán, tiếng Việt lớp 1. Chi tiết mời thầy cô và các em thuộc theo dõi bài viết dưới đây:


Bộ đề thi kì 1 môn tiếng Anh một năm 2021 - 2022 sách mới

Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp một năm 2021 - 2022 sách Kết nối học thức với cuộc sốngĐề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh diềuĐề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp một năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 năm 2021 - 2022

Exercise 1: Look at the picture & match

1.

A. Fish

2.

B. Cake

3.

C. Duck

4.

D. Bell

5.

E. Garden

Exercise 2: Complete these words

1. _ air

2. Phường _ ncil

3. Ch_ps

4. _ ate

5. _ ook

6. _ oor


Exercise 3: Read và tick

1. A green book

2. Milk

3. A duck

A. ☐

B. ☐

A. ☐

B. ☐

A. ☐

B. ☐

-The end-

Đáp án đề thi giờ Anh lớp 1 học kì một năm 2021 - 2022

Exercise 1: Look at the picture và match

1. E

2. D

3. A

4. B

5. C

Exercise 2: Complete these words

1. Hair

2. Pencil

3. Chips

4. Gate

5. Book

6. Door

Exercise 3: Read và tick

1. A

2. B

3. A

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều

Exercise 1: Look at the picture và match

1. A. Truck
2. B. Stand up
3. C. Six
4. D. Paper
5. E. Eraser

Exercise 2: Count và write

1. _______________ cars

2. __________ pens

3. _______________ cats


Exercise 3: Write “a” or “an”

1. __________ orange

2. __________ cat

3. __________ dog

4. __________ apple

5. __________ teddy bear

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều

Exercise 1: Look at the picture & match

1. B 2. D 3. A 4. E 5. C

Exercise 2: Count & write

1. Two cars

2. Six pens

3. Five cats

Exercise 3: Write “a” or “an”

1.___an_______ orange

2.____a______ cat

3.____a______ dog

4.___an_______ apple

5.____a______ teddy bear

Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo

Exercise 1: Look at the picture và complete the word

1. F _ _ h

2. C _ r

3. A _ _ _ _

4. _ o l l

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

Xem thêm: Chuyên Đề Tứ Giác Nội Tiếp Có Lời Giải, Chuyên Đề Tứ Giác Nội Tiếp Toán 9 (Có Đáp Án)

Exercise 3: Look at the picture and match


1.

2.

3.

4.

5.


A. Eight

B. Balloon

C. Notebook

D. Three

E. Guitar


Đáp án đề bình chọn Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 1

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

FishCarAppleDoll

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

1. Is

2. Is

3. Isn’t

4. Is

5. Isn’t

Exercise 3: Look at the picture and match

1. B

2. D

3. E

4. C

5. A

.....


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
hutgiammo.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 17.535 Lượt xem: 73.738 Dung lượng: 4,1 MB
Liên kết tải về

Link tải về chính thức:

cỗ đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 (Sách mới) hutgiammo.com

Các phiên bản khác cùng liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA