Chữ attention đi với các động từ không giống nhau sẽ sở hữu nghĩa không giống nhau, và attention xuất hiện tương đối nhiều trong các kỳ thi TOEIC, TOEFL…Trong khi fan học nếu không khéo sẽ không còn nhớ các thành ngữ kết hợp với attention. Bọn họ cùng coi Tập hợp các thành ngữ kết phù hợp với attention.

Tập hợp toàn bộ giới trường đoản cú trong giờ anh

Hợp pháp hóa lãnh sự

*

attention please! Hãy yên lặng (sắp nói một điều gì đó)

attract one’s attraction: lôi kéo / đắm say sự chú ý của ai

= call, capture, catch, command, compel (bắt phải), demand, draw, grab one’s attention

attract unwelcome attention: lôi cuốn sự chú ý không hy vọng đợi

be the center of attention: là trung tâm của sự chú ý

be all attention: rất siêng năng chú

bring sth to lớn one’s attention: làm cho ai chú ý vào điều gì

call one’s attention to (s.o /sth): đắm say sự chú ý

call away one’s attention: làm cho ai đãng trí / tạo cho ai không chú ý

catch one’s attention: khiến cho ai đề nghị chú ý, si sự để ý của ai

come lớn (stand at) attention: đứng nghiêm

concentrate one’s attention lớn sth/sb: tập trung để ý vào ai/cái gì

= confine, focus one’s attention to sth/sb

direct one’s attention to: chú trọng/ tập trung để ý đến điều gì

distract one’s attention: làm thế nào nhãng sự chú ý của ai

draw one’s attention to something: đắm say sự chăm chú của ai vào điều gì / chú ý ai về điều gì

for the attention of sb: (ở đầu thư) gửi đến ai

gain one’s attention: nhận ra sự quan lại tâm

garner one’s attention = gain one’s attention

get one’s attention: say đắm sự chú ý

get /have sb’s undivided attention: là người hoặc vật nhất được để ý đến, được ai đặc biệt quan lại tâm

give (sb/sth) = pay attention

give / have one’s full & undivided attention: chú ý hoàn toàn mang lại ai đó

have one’s attention: có được sự để ý của ai

hold one’s attention: giữ lại được sự để ý của ai

= keep, rivet one’s attention

need one’s attention: cần phải có sự siêng sóc, để ý của ai

pay attention to something/somebody: chăm chú đến điều gì/ai

pay close attention to something: chăm chú thật kỹ điều gì

pay insufficient attention to something: không để ý đủ mang lại điều gì

pay meticulous attention to: để ý một cách tỉ mỉ đến điều gì

require one’s immediate attention: buộc phải sự chăm chú ngay nhanh chóng của ai

receive attention at a hospital: được chuyên sóc điều trị tại một bệnh viện

receive one’s attention = gain one’s attention

show attentions to somebody: thân thiết chu đáo với ai (số nhiều)

snap to attention: cấp tốc chóng vào tứ thế nghiêm (V)

To take one’s attention off sth: làm cho người nào không nhằm ý, không suy nghĩ việc gì

turn one’s attention to: gửi hướng để ý sang điều khác

Ngoài ra, những thành ngữ attention có thể kết hợp với các tính từ bỏ để hiện ra thêm các thành ngữ attention, chẳng hạn to pay close attention to: chăm chú đặc biệt đến…

Hy vọng nội dung bài viết này vẫn tập hợp tất cả thành ngữ tương quan đến attention sẽ giúp ích cho chính mình phần làm sao vượt qua các kỳ thì quốc tế. Chúng ta cũng có thể đóng góp ngơi nghỉ phần bình luận bên dưới bài viết này.