Appendix contract là Phụ lục hợp đồng, đây cũng là một thuật ngữ tương đương với “Annex contract” và được dịch nghĩa bằng tiếng anh The appendix of the contract is an attached part of the contract with the purpose of stipulating the content and terms of the contract before reaching agreement and signing.

Bạn đang xem: Appendix contract là gì


Việc nghiên cứu các thuật ngữ tiếng anh liên quan đến hợp đồng đang là mối quan tâm hàng đầu hiện nay vì thương mại quốc tế đang rất phát triển trên thế giới. Tuy nhiên do không có cơ sở vật chất để đà tạo bài bản về tiếng anh thương mại, nhiều người vẫn tỏ ra lúng túng khi sử dụng tiếng anh để soạn thảo hợp đồng, trong đó có cụm từ “appendix contract”.

Vậy appendix contract là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua nội dung bài viết dưới đây để có thể nắm được đầy đủ nhất.

Appendix contract là gì?

Appendix contract là Phụ lục hợp đồng, đây cũng là một thuật ngữ tương đương với “Annex contract” và được dịch nghĩa bằng tiếng anh The appendix of the contract is an attached part of the contract with the purpose of stipulating the content and terms of the contract before reaching agreement and signing.

Hiện nay, mặc dù Bộ luật Dân sự 2015 đã có định nghĩa cụ thể về hợp đồng tuy nhiên lại chưa nêu rõ khái niệm phụ lục hợp đồng là gì. Nhưng căn cứ Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 quy định về phụ lục hợp đồng lao động, theo đó “Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động”.

Từ đó, có thể suy ra rằng phụ lục hợp đồng là một bộ phận hợp đồng và có hiệu lực như hợp đồng, phụ lục hợp đồng sẽ quy định rõ một số chi tiết về điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng.

Như vậy thông qua những nội dung nêu trên đã giải thích đầy đủ và chi tiết về appendix contract là gì? 

*

Phụ lục hợp đồng được lập và có hiệu lực vào thời điểm nào?

Trong quá trình các bên thỏa thuận, nhiều nội dung điều khoản không thể quy định chi tiết luôn trong bản hợp đồng được. Nên để cho các bên dễ dàng thực hiện nghĩa vụ, thì các bên sẽ quy định chi tiết điều khoản đó trong phụ lục. Khi cần giải thích, quy định chi tiết điều khoản thỏa thuận thì sẽ soạn phụ lục hợp đồng. Thường thì các bên soạn phụ lục khi:

Lập cùng khi soạn thảo hợp đồng. Khi các bên ký kết hợp đồng, sẽ đồng thời ký phụ lục hợp đồng. Sau khi hoàn thành việc ký kết, hợp đồng có hiệu lực thi hành thì phụ lục cũng có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ, khi thấy có điều khoản không rõ ràng thì các bên có thể thỏa thuận bổ sung phụ lục để quy định vấn đề đó. Bản phụ lục phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Hiệu lực của phụ lục hợp đồng

Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 quy định phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Bởi vì phụ lục hợp đồng được lập kèm theo hợp đồng. Đồng thời, nội dung của phụ lục hợp đồng cũng không được trái với nội dung hợp đồng cho nên hiệu lực hợp đồng hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng. 

Nội dung của phụ lục hợp đồng

Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Trường hợp phụ lục hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng vẫn có hiệu lực, tuy nhiên nếu hợp đồng vô hiệu một phần hoặc toàn bộ sẽ dẫn đến phụ lục hợp đồng cũng bị vô hiệu tương ứng với điều khoản bị vô hiệu ở hợp đồng.

Số lượng tối đa được ký phụ lục hợp đồng

Bộ luật Dân sự 2015 không quy định về số phụ lục hợp đồng tối đa có thể ký kết, vì thế số lượng sẽ tùy thuộc vào mức độ cụ thể của hợp đồng và tùy thuộc vào ý chí của các bên tham gia giao kết.

Các loại phụ lục hợp đồng

Từ khái niệm phụ lục hợp đồng nêu trên thì phụ lục hợp đồng có thể chia làm hai loại:

– Phụ lục hợp đồng như một phần bổ sung cho hợp đồng chính, quy định chi tiết một số điều khoản và được lập đồng thời với hợp đồng chính. Phụ lục loại này thường quy định cụ thể về công việc thực hiện, tiêu chuẩn, số liệu, giai đoạn, ngày tháng,…theo như hợp đồng chính nhưng chi tiết và cụ thể hơn.

– Phụ lục hợp đồng để bổ sung hoặc sửa đổi một số quy định của hợp đồng đã được lập trước đó. Phụ lục loại này thường là thay đổi các nội dung của hợp đồng đã lập như: gia hạn, rút ngắn thời hạn hợp đồng, điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị theo hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung một số hạng mục công việc thực hiện,….

Xem thêm: Meaning Of Every Cloud Has A Silver Lining Là Gì, Finding Silver Linings

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về appendix contract là gì? để quý độc giả có thể hiểu được đầy đủ nhất.