Mệnh đề tính ngữ (mệnh đề quan liêu hệ) giữ công dụng như một tính từ, dùng để làm bổ nghĩa mang đến danh từ, cùng được để ngay sau danh từ.

2. Đặc điểm mệnh đề tính ngữ ( mệnh đề quan hệ )

 Mệnh đề tính ngữ thường bắt đầu bằng một đại từ quan lại hệ: who, whom, whose, which, that hoặc một trạng từ quan tiền hệ: when, where, why.Bạn đã xem: Adjective clause là gì

Ví dụ:

– The boy who is talking lớn Jim is my cousin. (Cậu bé người mà đang thủ thỉ với Jim là anh chúng ta tôi.)

– Tom, whom we met yesterday, comes from the US. (Tom, người mà chúng ta gặp ngày hôm qua, tới từ nước Mỹ.)

3. Phân một số loại mệnh đề tính ngữ/ mệnh đề tình dục

Đang xem: Adjective clause là gì

Mệnh đề dục tình xác định/giới hạn

(Defining relative clauses)

Mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định/không giới hạn

(Non-defining relative clauses)

Định nghĩa

– Đây là loại mệnh đề cần thiết vì nó cung cấp thông tin, khẳng định cho danh trường đoản cú đứng trước nó, không tồn tại nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. – Trước danh từ thường xuyên có ‘the’ – Đây là một số loại mệnh đề bổ sung cập nhật thêm thông tin cho danh trường đoản cú đứng trước nó, mặc dù thông tin này không quan trọng, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. – Trước danh từ hay có: ‘this, that, these, those, my, his’ … hoặc danh từ là tên riêng

Ví dụ

– The man who keeps the school library is Mr. Green. (Người đàn ông người mà trông tủ sách trường là ông Green.)

Nếu ta bỏ mệnh đề dục tình who đi, thì câu chỉ từ là ‘Người lũ ông là ông Green.’ – câu không rõ nghĩa bởi ta thiếu hiểu biết nhiều ‘người bọn ông’ là tín đồ nào. – That man, whom you saw yesterday , is Mr. Pike. (Người bầy ông đó, fan mà chúng ta nhìn thấy ngày trong ngày hôm qua là ông Pike.) ví như ta bỏ mệnh đề quan hệ whom đi, câu vẫn đang còn nghĩa là ‘Người bầy ông sẽ là ông Pike.’ – câu vẫn không hề thiếu nghĩa.

Lưu ý

– Không cần sử dụng dấu phẩy vào mệnh đề tình dục xác định.

– hoàn toàn có thể thay thế những đại từ quan hệ ‘who, whom, which’ bằng ‘that’

VD: vì chưng you see the cát which/that is lying on the roof? (Bạn có thấy nhỏ mèo sẽ nằm trên căn nhà không?)

– các đại từ quan liêu hệ ‘who, whom, which, that’ làm tân ngữ vào MĐQH xác minh (sau nó là danh từ/đại từ thống trị ngữ)  có thể lược vứt

VD: The expensive car (which/that) I bought last month has broken down.(Chiếc xe cộ hơi đắt tiền mà tôi mua tháng trước đang hỏng rồi.)

– Mệnh đề quan hệ giới tính không khẳng định được bóc khỏi mệnh đề chính bằng dấu phẩy.

– Ta ko dùng THAT trong mệnh đề quan hệ tình dục không xác định.

VD: – Ms. Brown, who/whom we studied English with, is a very nice teacher.

Ms. Brown, that we studied English with, is a very nice teacher.

4. Các đại từ quan tiền hệ và trạng từ quan tiền hệ

4.1.WHO: Đại từ quan hệ giới tính chỉ người, quản lý ngữ hoặc tân ngữ vào mệnh đề quan hệ giới tính

Ví dụ:

The people who live around my house are very friendly. (Mọi người sống ở xung quanh nhà tôi vô cùng thân thiện.)

4.2. WHOM: Đại từ dục tình chỉ người, làm tân ngữ trong mệnh đề tình dục

Ví dụ:

– Mary fell in love with the man whom she met at the buổi tiệc nhỏ yesterday . (Mary đã bị rung động chàng trai tín đồ mà cô ấy gặp gỡ ở buổi tiệc ngày hôm qua.)

4.3. WHICH: Đại từ quan hệ nam nữ chỉ thiết bị (đồ vật, con vật, sự vật), cai quản ngữ hoặc tân ngữ.

Ví dụ:

– The dress which she bought yesterday is very expensive.( loại váy cơ mà cô ấy cài đặt ngày hôm qua rất đắt.)

– The cat which I love so much was stolen. (Con mèo mà tôi rất thích bị mất rồi.)

4.4. THAT: Đại từ quan hệ giới tính chỉ bạn hoặc vật, có thể thay cầm cố cho who/whom/which trong mệnh đề tình dục xác định, cai quản ngữ hoặc tân ngữ.

Ví dụ:

– I don’t lượt thích the TV that you bought yesterday . (Tôi không ưng ý cái ti vi cái mà bạn đặt hàng ngày hôm qua.)

– The university that she likes is very famous. (Trường đh mà cô ấy thích khôn xiết nổi tiếng.)

4.5. WHOSE: Đại từ dục tình chỉ sự sở hữu, sửa chữa thay thế cho một tính từ sở hữu thống trị ngữ hoặc tân ngữ.

Ví dụ:

– vị you know the boy whose mother is a nurse ? (Bạn có biết cậu nhỏ bé mà bà mẹ cậu ta là y tá không?)

– The table whose leg broke is trăng tròn years old. (Cái bàn mẫu mà chân của nó bị gãy đã 20 năm rồi.)

Ví dụ:

I still remember the day when we first met each other . (Anh vẫn ghi nhớ ngày thứ nhất mà bọn họ gặp nhau.)

4.7. WHERE (= at/in which): Trạng từ dục tình chỉ địa điểm, thua cuộc danh từ chỉ nơi chốn và bửa nghĩa mang lại danh tự đó.

Ví dụ:

London is the city where/in which I want lớn visit . (Luân Đôn là tp mà tôi hy vọng đến thăm.)

4.8. WHY (= for which): Trạng từ quan hệ giới tính chỉ nguyên nhân, hay theo sau vấp ngã nghĩa đến danh từ ‘the reason’.

Ví dụ:

That is the reason why I decided khổng lồ get married lớn him . (Đó là lí bởi vì vì sao mà lại tôi quyết định cưới anh ấy.)

5. Giải pháp rút gọn mệnh đề quan hệ giới tính

5.1. Những mệnh đề quan hệ tình dục với ‘who, which, that’ làm chủ ngữ rất có thể được rút gọn bằng một phân từ.

Ví dụ:

– The man who is waiting for you outside is very handsome.

 The man waiting for you outside is very handsome.

(Người bọn ông nhưng đang đợi chúng ta ở không tính rất rất đẹp trai.)

Ví dụ:

– The car which was left in front of our house last night belongs lớn my neighbour.

 The car left in front of our house last night belongs lớn my neighbour.

(Cái xe hơi mà được nhằm trước nhà chúng tôi tối qua là của phòng hàng thôn tôi.)

5.2. Rút gọn bằng dạng ‘to-V’

+ khi danh từ bỏ đứng trước có những chữ sau: only, last, first, second…

Ví dụ:

She is the only one who can help you .

 She is the only one to lớn help you.

(Cô ấy là tín đồ duy nhất có thể giúp bạn.)

+ lúc V là ‘have’

Ví dụ:

I have a lot of work that I need to do.

 I have a lot of work khổng lồ do.

(Tôi có nhiều việc để làm.)

Chú ý:

+ nhà ngữ của nhị mệnh đề khác biệt   thêm nhiều ‘for sbd’ trước khổng lồ V

Ví dụ:

We have some books that the children can read.

 We have some books for the children khổng lồ read.

(Chúng tôi bao gồm vài quyển sách cho đàn trẻ đọc.)

+ Trước đại từ quan liêu hệ bao gồm giới từ   đưa giới tự xuống cuối câu

Ví dụ:

We have a hook on which we can hang our coats.

 We have a hook to hang our coats on.

(Chúng tôi có một chiếc móc nhằm treo áo choàng.)

+ khi đầu câu gồm ‘Here/There’

Ví dụ:

There are 6 letters which have to lớn be written today.

 There are 6 letters to be written today.


Bạn đang xem: Adjective clause là gì


Xem thêm: Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Trong Tế Bào Môn Sinh Học Lớp 10

(Có 6 vần âm được viết ngày hôm nay.)

5.3. Lúc mệnh đề quan hệ bao gồm dạng S (who/which) + be + Noun/ Noun Phrase/ Prep Phrase   bỏ who/which + be