Bạn đã khi nào phải buộc tội, bắt lỗi hay cáo giác ai đó về một vụ việc xảy ra chưa? chắc hẳn rằng tình huống này không xuất hiện thường xuyên cơ mà lại là tình huống cần thiết mà các bạn cần trình diễn và giao tiếp được rõ ràng. Trong tiếng Anh, ta sử dụng cấu tạo accuse nhằm nói về hành vi buộc tội, tố cáo ai đó đã làm gì. Bài viết sau đây của Step Up để giúp đỡ bạn đọc hơn về cấu trúc này nhé!

1. Kết cấu accuse và phương pháp dùng

Cấu trúc accuse trong tiếng Anh như sau:

Chủ động: Accuse + O + of + Noun/ V-ing

Buộc tội ai (trực tiếp) có tác dụng gì

Bị động: to lớn be accused of Noun/ V-ing

Bị buộc tội về việc gì

Trong đó:

O: là Object – tân ngữ, là người bị buộc tội

Noun/ V-ing: là sự việc kiện, vụ vấn đề đã xảy ra


*

*

Bài 1: lựa chọn đáp án chủ yếu xác

1) They are _______ of revealing the company’s secret.Bạn vẫn xem: Accused of tức thị gì

accuse accused accusing accuses

2) I think I will ______ this broken vase on my cat.Bạn vẫn xem: Accusation là gì

accuse accused blame blamed

3) Are you ______ your mistake ______ me?

blaming/ on blaming/ of accuse/ of blaming/ for

4) bởi vì you want to lớn ______ anyone else _______ committing this crime?

blame/ on blame/ of accuse/ for accuse/ of

5) I think they must be ______ of stealing bread.

Bạn đang xem: Accusation là gì

accuse accused blame blamed

Đáp án:

B A A D B

Bài 2: Đặt câu với kết cấu accuse và cấu trúc blame

1) doanh nghiệp bị tố cáo do trốn thuế.

2) Anh ấy bị buộc tội cướp bóc.

3) Đừng lo, quản lí của họ không lúc nào đổ lỗi mang đến nhân viên.

4) Bị cáo đã trở nên xác định gồm tội.

5) Đừng đổ lỗi đến tôi về chiếc máy tính hỏng của bạn.

6) Đổ lỗi cho ai đó về sự thất bại của bản thân mình là điều ko nên.

Đáp án tham khảo:

1) The company is accused of failing lớn pay taxes.

2) He is accused of robbery.

3) Don’t worry, our manager never blames anything on his employees.

4) The accused was found guilty.

5) Don’t blame me for your broken laptop.

= Don’t blame your broken máy tính xách tay on me.

6) Blaming someone else for your failure is not good.

7) One of my friends was accused of smuggling.

Xem thêm: Mặt Dây Chuyền Tiếng Anh Là Gì, Mặt Dây Chuyền In English Translation

8) They accuse me of being a spy.

Bài viết trên đã hỗ trợ cho các bạn kiến thức về cấu tạo accuse cũng như giúp các bạn phân biệt rõ hai hễ từ accuse với blame trong giờ Anh. Đừng để phiên bản thân bị lầm lẫn hai kết cấu này trong bài kiểm tra nữa nhé!