Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Accessible là gì

*
*
*

accessible
*

accessible /æk"sesəbl/ tính từ rất có thể tới được, rất có thể gần đượcthe remote hamlet is accessible by bicycle: chiếc xóm nghèo hẻo lánh đó hoàn toàn có thể đi xe đạp điện đến được dễ bị hình ảnh hưởngaccessible khổng lồ bribery: dễ ân hận lộ, dễ dàng đút lót dễ dàng gần (người)
có thể mang lại đượcđạt đượcaccessible boundary point: điểm biên đạt đượcaccessible point: điểm đạt đượcaccessible singularity: điểm kỳ cục đạt đượcaccessible subgroup: nhóm nhỏ đạt đượchởlộ thiênmởLĩnh vực: cơ khí và công trìnhtiếp cận đượcLĩnh vực: toán & tintới đượcaccessible (an)có khả năng truy cậpaccessible (an)có thể truy hỏi cậpaccessible compressormáy nén nửa kínaccessible compressormáy nén tháo lắp đượcaccessible compressormáy nén tháo nắp đượcaccessible compressor unittổ sản phẩm nén nửa kínaccessible compressor unittổ sản phẩm công nghệ nén rửa kínaccessible compressor unittổ thiết bị nén tháo lắp đượcaccessible compressor unittổ vật dụng nén toá nắp đượcaccessible ductkênh vận tải đượcaccessible resource basesở tài nguyên khai thác đượcnetwork accessiblecó thể truy vấn mạng
*

*Xem thêm: So Sánh Nuôi Cấy Liên Tục Và Không Liên Tục Và Nuôi Cấy Không Liên Tục

*

accessible

Từ điển Collocation

accessible adj.

1 able to lớn be reached

VERBS be | become | remain | make sth

ADV. directly, easily, freely, readily | fully | reasonably, relatively | publicly

PREP. by The museum is easily accessible by public transport. | for All the buildings are accessible for people in wheelchairs. | from The garden is accessible from the lane. | khổng lồ The beach should be accessible khổng lồ everyone.

2 easy to understand

VERBS be | become | make sth

ADV. easily, highly, immediately, readily, very It is written in simple language, immediately accessible lớn the reader. | widely

PREP. khổng lồ The cartoon strips are designed to lớn make Shakespeare accessible khổng lồ children.